ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน
1-14 ก.ค. 61
2 สัปดาห์ที่นานจิง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11 ก.ค. - 24 ส.ค. 61
1-6 สัปดาห์ที่ต้าเหลียน เรียนกับเพื่อนนานาชาติ
เน้นกิจกรรม และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

15 ก.ค. - 4 ส.ค. 61
3 สัปดาห์ที่กวางโจว เรียนกับเพื่อนนานาชาติ
เน้นกิจกรรม และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่หนานชาง
59,000 บาท (ปกติ 120,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนเรียนต่อ ป.ตรี/โท
กวางโจว ประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเรียนภาษาจีน 3 อาทิตย์ - 1 ปี ที่ Harbin ประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาจีนที่กวางโจว ไม่ต้องมีพื้นฐานจีนก็สมัครได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียนภาษาจีนที่หังโจว ไม่ต้องมีพื้นฐานจีนก็สมัครได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่