ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานชาง 1 ปี

ด่วน ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานชาง 1 ปี

(สมัครก่อน 17 ส.ค. 2561)

เรียน กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าเพิ่ม เพียง 6 ที่เท่านั้น

เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่าจะได้ประมาณ กลางเดือน ก.ย. 2561

นร จะเดินทางไปเรียนได้ช่วงต้นเดือน ต.ค. 61

(เพราะฉะนั้น นร จะต้องเคยเรียนภาษาจีนมาก่อน)

 

หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Nanchang University

 

ค่าโครงการทั้งหมด 59,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

(ปกติ 12x,xxx บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562)

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน สมัครทุน ขอวีซ่าจีน 

– ฟรี พี่สต๊าฟคนไทยไปส่งที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 14 กันยายน 2561 (โควต้าพิเศษรับรอบ 7-17 ส.ค. 61 ถ้าทำวีซ่าเรียบร้อยก่อนวันที่ 14 ก.ย. สามารถเดินทางไปพร้อมพี่สต๊าฟได้ค่ะ กรณี วีซ่าไม่ทันวันที่ 14 ก.ย. นักเรียนจะต้องเดินทางไปเองค่ะ)

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุด้านบน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2561)
 • รูปขอวีซ่าจีน 5 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 14 วัน

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือให้โครงการภายใน 7 วันหลังจากทราบผลทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 20,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยร่วมเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่
%d bloggers like this: