กรุณาเลือกระยะเวลาที่ต้องการสมัคร

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ้ป วันที่ 17 มี.ค. - 6 เม.ย. 62 - 48,000 บาท


สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะสำหรับ นร ที่ดูแลตัวเองได้ดี)

อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 20 เม.ย. 62) เพิ่มเงิน 10,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 4 พ.ค. 62) เพิ่มเงิน 20,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 6 สัปดาห์ (กลับวันที่ 18 พ.ค. 62) เพิ่มเงิน 30,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 8 สัปดาห์ (กลับวันที่ 1 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 40,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )
อยู่ต่ออีก 10 สัปดาห์ (กลับวันที่ 15 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 50,000 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. - 15 มิ.ย. 62
** มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 เม.ย. - 15 มิ.ย. 62
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถไฟใต้ดิน 4 หยวน, รถ Taxi 50 หยวน)