กรุณาเลือกระยะเวลาที่ต้องการสมัคร

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ้ป วันที่ 7 เม.ย. - 4 พ.ค. 2562 - 53,000 บาท


สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะสำหรับ นร ที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีค่ะ)
อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 18 พ.ค. 62) เพิ่มเงิน 10,000 บาท
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 1 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 20,000 บาท
อยู่ต่ออีก 6 สัปดาห์ (กลับวันที่ 15 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 30,000 บาท
อยู่ต่ออีก 8 สัปดาห์ (กลับวันที่ 29 มิ.ย. 62) เพิ่มเงิน 40,000 บาท

** รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้ว
** มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. - 29 มิ.ย. 61


** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 62
** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 5 เม.ย. - 29 มิ.ย. 62
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถบัส 20 หยวน, รถ Taxi 300 หยวน)