ทุนส่วนลดเรียนภาษา 1 เทอม + ป.ตรีอินเตอร์ที่ Jinzhou

 ทุนส่วนลดเรียนภาษา 4 เดือน + ป.ตรีอินเตอร์ 4 ปี จ่ายครั้งแรก 82,000 บาท  (รวมค่าเรียน ภาษา 4 เดือน + ป.ตรี ปีแรก แล้ว!)   ยังไม่รวม ค่าหอพักห้องคู่ 5,000 หยวน/ปี  (25,000 บาท) ค่าเทอมป.ตรี ปี2-4  : 6,000 หยวน/ปี  (30,000 บาท) (ปกติค่าเทอม 18,000 หยวน/ปี) (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน) ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที รู้ผลทุนภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ         หลักสูตรภาษาจีน 4 เดือน + ป.ตรี 4 […]

Tags: , ,
Read More

ทุนป.ตรี หลักสูตรอินเตอร์ ที่หนานจิง

PROMOTION ลงเรียนภาษาจีน 1 เทอม (มี.ค.-มิ.ย. ’62) รับทุนเรียนฟรี ป.ตรี อินเตอร์ 4 ปี (สมัครก่อน 31 ธ.ค. 2561 หรือจนหมดโควต้า)   โดยเริ่มเรียนภาษาจีนก่อน 1 เทอม  (มีนาคม 2562 – มิถุนายน 2562) จากนั้น เรียนหลักสูตร ป.ตรี ภาคอินเตอร์ 4 ปี (เริ่มเรียน กันยายน 2562)   ป.ตรี ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ   คณะ International Economics and trade     (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน) รู้ผลทุนใน 4 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร   หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม + […]

Tags: , , , ,
Read More

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานจิง 1 ปี

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานจิง 1 ปี (สมัครก่อน 31 ธ.ค. 2561 หรือจนหมดโควต้า) เรียน มีนาคม  2562 – มกราคม 2563 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)   รู้ผลทุนใน 4 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร   หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Nanjing University of Information science and Technology    ค่าโครงการทั้งหมด 57,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา (ปกติประมาณ 100,000 บาท/ปี) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้ – ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (มีนาคม  2562 – มกราคม 2563) – ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ มีนาคม  2562 – […]

Tags: , ,
Read More

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Jilin , ประเทศจีน

 ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ จี้หลิน 1 ปี (สมัครก่อน 10 ธ.ค. 2561 หรือ เมื่อครบจำนวน 4 ทุน)   เรียน มีนาคม 2562 – มกราคม 2563 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน) เมืองจี้หลิน อยู่ใกล้ๆเมืองฮาร์บิ้น อากาศเย็น และ หนาวมากในหน้าหนาว  คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การเรียนภาษา   มีโควต้าเพียง 4 ที่เท่านั้น ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที รู้ผลทุนภายใน 31 ธ.ค. 61 ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ       หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ที่ Jilin institute of Chemical Technology   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ  68,xxx บาท/ […]

Read More

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Jining , ประเทศจีน

 ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ จี๋หนิง 1 ปี (ปิดรับ 28 ธ.ค. 2561 )   เรียน มีนาคม 2562 – มกราคม 2563 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน) เมืองจี๋หนิง เป็นเมืองบ้านเกิดของท่านขงจื้อ คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การเรียนภาษา   โควต้าจำนวนจำกัด ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที รู้ผลทุนภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ       หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี ที่ SHANDONG POLYTECHNIC COLLEGE ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  57,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา   ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้ – ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (มีนาคม  2562 – […]

Read More

ทุนเรียน ป.ตรีฟรี 4 ปี ที่ซูโจวประเทศจีน

ทุนด่วน สมัครภายในวันที่ 8 ก.ค. 61  ทุนเรียนป.ตรี ฟรีค่าเรียน 4 ปี ที่ Jiangsu Normal University ,เมืองซูโจว ประเทศจีน เรียนฟรี ตลอด 4 ปี เริ่มเรียน กันยายน 2561 ( นร รับผิดชอบเฉพาะค่าหอพักในมหาวิทยาลัยเอง 6,300 หยวน/ปี) คณะ Chinese International Education (เรียนเป็นภาษาจีน และ อังกฤษ) เป็นคณะที่ฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องการแปลภาษาระหว่างภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ นักเรียนที่สนใจด้านภาษา ส่วนมาก นักเรียนที่เรียนจบคณะนี้ จะทำงานด้าน ครูสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ ,เป็นล่ามแปลภาษา , ทำงานด้านเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชน […]

Read More

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เฉิงตู 1 ปี

ด่วน ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เฉิงตู 1 ปี (สมัครก่อน 27 มิ.ย. 2561) เรียน กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน) หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Southwest Petroleum University   ค่าโครงการทั้งหมด 55,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา (ปกติ 100,000 บาท)     ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้ – ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562) – ค่าสมัครเรียน – ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562 – ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน – ค่าดำเนินการสมัครเรียน สมัครทุน […]

Read More

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานชาง 1 ปี

ด่วน ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ หนานชาง 1 ปี (รอบที่ 1 สมัครก่อน 29 มี.ค. 62) อย่าช้านะคะ ถ้ามีโควต้าเหลือถึงจะเปิดรับรอบสองค่ะ   เรียน กันยายน  2562 – มิถุนายน 2563 (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)   มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน ทราบผลทุนภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากสมัคร   ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที     หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Nanchang University   ค่าโครงการทั้งหมด 66,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา (ปกติ 12x,xxx บาท) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้ – ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (กันยายน  2562 – […]

Tags: , , , ,
Read More

บริการสมัครทุนเรียนต่อป.ตรีที่ประเทศจีน

บริการดำเนินการสมัครทุนเรียนต่อประเทศจีน ค่าบริการในการสมัครทุน 60,000 บาท (มูลค่าทุนที่โครงการสมัครให้ 205,000 บาท/ปี ) รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ Workshop (แนะนำการเขียนเรียงความ  และ เตรียมตัวก่อนไปเรียน)  ดำเนินการกรอกใบสมัครทุนทุกขั้นตอน แปลเอกสารแบบมีตรารับรอง ส่งเอกสารสมัครทุนไปประเทศจีน ติดตามผลสมัครทุน ค่าธรรมเนียมส่งเอกสาร offer ทุนจากประเทศจีน ดำเนินการขอวีซ่านักเรียนจีน และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน     จริงๆแล้ว การสมัครทุนรัฐบาลท้องถิ่นของจีนไม่ยาก แต่ ส่วนมากนักเรียนไทยจะพลาดเรื่องเอกสาร และ การติดตามผล  ทางโครงการจึงจัดให้มีทีมงานผู้เชียวชาญการสมัครทุนรัฐบาลต่างๆในประเทศจีน  ซึ่งทีมงานจะคอยตรวจสอบเอกสารของ นักเรียน ก่อนดำเนินการการส่งสมัครทุน และ หลังจาก ส่งเอกสารสมัครทุนไปแล้ว ทีมงานจะคอยติดตามกับอาจารย์ และหน่วยงานในจีน หากมีเอกสารใดผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไข จะช่วยประสานงานแก้ไขให้นักเรียนค่ะ   เลือกเรียนคณะอินเตอร์ (สอนเป็นภาษาอังฤษ) 1 ใน 3 คณะนี้ ที่มหาวิทยาลัย Fuzhou University คณะ International […]

Read More

รีวิว Summerjeen ซัมเมอร์+ปริญญาตรี โดยน้อง มีมี่

รีวิว Summerjeen ซัมเมอร์+ปริญญาตรี ซัมเมอร์กว่างโจว – ฮาร์บิ้น สวัสดีค่า เราชื่อมีมี่ อายุ 17 ปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2017 เราเดินทางไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศจีน ภายใต้โครงการ Summerjeen ก่อนอื่นเราจะเล่าว่าทำไมเราถึงได้ตัดสินใจไปเรียนซัมเมอร์ที่จีน ช่วงที่เราเรียนจบมัธยมและกำลังจะเข้ามหาลัย เป็นช่วงเวลาที่เราว่างมากกกๆ เรารู้สึกว่าอยากกลับมารื้อฟื้นภาษาจีนที่เราเคยเรียนตอนประถม เลยเสริชหาข้อมูลบนกูเกิ้ลเรื่องเรียนซัมเมอร์ที่จีนและเว็บแรกที่ขึ้นมาก็คือของ Summerjeen ที่เลือกSummerjeenนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราเจอเว็บแรกนะ แต่พอเรามาเทียบดูดีๆแล้ว จากรีวิวและรูปต่างๆ โครงการเค้าดูแลดีจริงๆ คุ้มราคาและมีคนไปเรียนเยอะพอสมควรเลยดูน่าเชื่อถือ คอร์สที่เราเลือกเรียนนั้นเป็นคอร์สหนึ่งเดือน ทางโครงการมีให้เลือกไปเรียนที่ ฮาร์บิน และ กว่างโจว ด้วยความที่เราเรื่องมากเลือกไม่ถูกเลยเลือกไปเรียนสองที่เลย555 แล้วทางโครงการก็ทำเรื่องให้เราได้ไปเรียน กว่างโจว1เดือน ฮาร์บิ้น1เดือน ถึงวันที่22เมษาา วันบินไปกว่างโจวว เราตื่นเต้นจนนอนแทบไม่หลับ พอเราขึ้นเครื่องตอนตี2ก็ยังหลับไม่ลงเลย เราถึงกว่างโจวประมาณ6โมงเช้า ทางโครงการมีคนขับรถรับส่งถึงมหาลัย ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะติดต่อไม่ได้เพราะเค้าถือป้ายชื่อเรารออยู่ที่ประตูทางออก ซึ่งสะดวกมากๆ เก็บของขึ้นรถเสร้จก็หลับยาวๆจ้า เพราะสนามบินอยู่ห่างจากมหาลัย 1 ชั่วโมง ห้องเราอยู่ร่วมกับรูมเมทผู้หญิงคนไทย ซึ่งมากับโครงการซัมเมอร์จีนเหมือนกัน หอพักที่เราอยู่มีชื่อเรียกว่า กั๋วจี้โหล (国际楼) […]

Read More
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่