หลักสูตรภาษาจีน 11 ก.ค. – 24 ส.ค. 2561

เลือกเรียนได้ 1 – 6 สัปดาห์

Dalian Maritime University

เมือง ต้าเหลียน ประเทศจีน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (ไฟล์ PDF) ที่นี่

 

ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เดินทางไป 11 ก.ค. 2561 

ถ้ามีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกวันเดินทางไปเองได้

 

รับ นร อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างการแข็งแรง (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) 

 

 

ค่าโครงการเรียนภาษาจีนที่ต้าเหลียน ก.ค. – ส.ค. 2561

1 สัปดาห์ ค่าโครงการ 35,000 บาท

2 สัปดาห์ ค่าโครงการ 39,000 บาท

3 สัปดาห์ ค่าโครงการ 45,000 บาท

4 สัปดาห์ ค่าโครงการ 51,000 บาท

5 สัปดาห์ ค่าโครงการ 57,000 บาท

6 สัปดาห์ ค่าโครงการ 63,000 บาท

 

– เรียนกับเพื่อนนานาชาติ

– พักห้องเดี่ยว ในหอพักอินเตอร์มหาวิทยาลัย (มีแอร์ในห้องพัก)

– รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ แล้ว

– มีพี่สต๊าฟคนไทยไปส่ง และช่วยดูแล วันที่ 11 ก.ค. 61

 

รายละเอียดการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในห้องเรียนจะมี นักเรียนประมาณ 10-25 คน/ห้อง แบ่งเรียนตามระดับภาษาจีนของนักเรียนแต่ละคน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนในช่วงเช้า วันจันทร์-ศุกร์ 20 ชม. /สัปดาห์ 

และมีกิจกรรมวัฒนธรรมในช่วงบ่าย 1-3 กิจกรรม/สัปดาห์ จัดโดยมหาวิทยาลัย

เช่น ทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย ,เรียนการวาดภาพจีน,เรียนการผูกเชือกแบบจีน , เรียนการตัดกระดาษจีน , เรียนเขียนพู่กันจีน ฯลฯ 

 

 

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการรวมค่าที่พักตลอดโครงการแล้ว นักเรียนจะได้พักในหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยแบบห้องเดี่ยว พักห้องละ 1 คน มีห้องน้ำในตัว (รวมค่าน้ำค่าไฟแล้ว)

ภายในห้องพักมีเครื่องปรับอากาศให้ เดินทางไปเรียนสะดวก และ ปลอดภัย 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.-ต้าเหลียน ชั้นประหยัด สายการบิน NokScoot (บินตรง)  รวมโหลดกระเป๋าฟรี 20 กิโลกรัม 

ถ้าเลือกเดินทางไปวันที่ 11 ก.ค. 61 จะมีพี่สต๊าฟคนไทย ร่วมเดินทางไปส่งด้วย 

ถ้าเลือกเดินทางไปวันอื่นๆ (12 ก.ค. – 17 ส.ค. 61 ) นักเรียนจะต้องเดินทางไปเอง เมื่อไปถึงสนามบินต้าเหลียน จะมีรถของมหาลัยมารอรับเพื่อไปส่งที่หอพักของมหาลัย 

ก่อนเดินทาง ทางโครงการจะมีคู่มือแนะนำการเตรียมตัวให้ค่ะ

 

 

ค่าโครงการ รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- ต้าเหลียน สายการบิน NokScoot หรือ เทียบเท่า (โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม)

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนตลอดโครงการ

– ค่าที่พัก หอพักอินเตอร์ ห้องเดี่ยว ตลอดโครงการ (รวมค่าน้ำค่าไฟแล้ว)

– ค่ารถมารับที่สนามบินต้าเหลียน ไป หอพักในมหาวิทยาลัย

– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

– ฟรี พี่สต๊าฟคนไทยไปส่ง , ช่วยดำเนินการเรื่องเช็คอินเข้าที่พัก และพาไปลงทะเบียนเรียน เมื่อเดินทางพร้อมสต๊าฟ ในวันที่ 11 ก.ค. 61

– ฟรี ดำเนินการสมัครเรียน จองที่พัก และขอวีซ่า

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

 

 

ค่าโครงการ ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร , ค่ามือถือ , ค่ารถเมล์ ฯลฯ

– ค่าหนังสือเรียน (ประมาณ 100-200 หยวน)

– ค่าทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย (จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้)

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจาก 20 กิโลกรัม

– ค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบินต้าเหลียน 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.SummerJeen.com

2) รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่าย 

3) ชำระมัดจำโครงการ 5,000 บาท 

4) ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน 

5) ชำระค่าเรียน และ ค่าหอพัก ก่อนเดินทาง 30 วัน

6) เดินทางไปเรียน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)

– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

– พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

– รูปขอวีซ่าจีน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน

– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุด 

– สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)

– แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ (ขอไฟล์จาก SummerJeen ค่ะ)

  

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (ไฟล์ PDF) ที่นี่

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่