เรียนภาษาจีนที่กวางโจว 3 สัปดาห์ – 1 ปี

หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 3 สัปดาห์ – 1 ปี

South China University of Technology,กวางโจว

ไม่มีพื้นฐานจีน เริ่มเรียน 5 มี.ค. 61 / 3 ก.ย. 61

มีพื้นฐานจีนแล้ว เลือกวันเดินทางเองได้เลย

 

เลือกเรียนระหว่าง 5 มี.ค. – 20 มิ.ย. 61  หรือ  3 ก.ย.- 28 ธ.ค. 61 

 

>> ดาวน์โหลด รายละเอียดที่นี่ <<

>>กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์<<

 

รายละเอียดการเรียน

มีให้เลือกเรียนภาษาจีน 3 ระดับ คือ ระดับ ต้น ,กลาง ,สูง แต่ละคลาสจะได้เรียน ภาษาจีนสัปดาห์ละ 22 คาบ คาบละ 45 นาที และ วิชาวัฒนธรรมจีน 1-2 คาบ คาบละ 45 นาที  ในห้องเรียนมีนักเรียน ประมาณ 20 คน มาจากหลายประเทศ เช่น เกาหลี ,รัสเซีย ,ไทย ฯลฯ

  

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการ รวมค่าที่พักหอพักอินเตอร์ ห้องคู่ในมหาวิทยาลัยให้แล้ว ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ หอพักอยู่ในโซนมหาวิทยาลัย สะอาด ปลอดภัย และเดินทางสะดวก (เดินไปตึกเรียนเพียง 10 นาที)

นักเรียนจะได้พักห้องคู่ 2 คน/ห้อง  หากนักเรียนมาคนเดียว ทางโครงการจะจัดรูมเมทให้ค่ะ    

 ค่าโครงการ รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- กวางโจว สายการบิน China Southern หรือ เทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
 • ค่าสมัครเรียน
 • ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนตลอดโครงการ
 • ค่าที่พักหอพักในมหาวิทยาลัย ห้องคู่ มีห้องน้ำส่วนตัว ตลอดโครงการ ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟ 
 • ค่ารถมารับที่สนามบินกวางโจว ไป หอพักในมหาวิทยาลัย
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท

ค่าโครงการ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร , ค่ามือถือ , ค่ารถเมล์ ฯลฯ
 • ค่าหนังสือเรียน (ประมาณ 100-200 หยวน)
 • ค่าน้ำค่าไฟประมาณ 100-200 หยวน/เดือน
 • สำหรับ นักเรียนที่ เรียน มากกว่า 6 เดือน จะมีค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 700 หยวน และ ค่าทำ Resident Permit ประมาณ 800 หยวน (ทางมหาวิทยาลัยช่วยดำเนินการให้ นักเรียนชำระโดยตรงที่มหาวิทยาลัย)  ส่วนนักเรียนที่เรียน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องทำ Resident Permit

   

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร แล้วส่งมาที่ Koy@SummerJeen.com หรือ >>กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์<<
 2. รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่าย 
 3. ชำระมัดจำโครงการ 5,000 บาท 
 4. ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน 
 5. ชำระค่าเรียน และ ค่าหอพัก ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 6. เดินทางไปเรียน

 

>> ดาวน์โหลด รายละเอียดที่นี่ <<

>>กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์<<

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 16 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง     

 

 

 

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่