SummerJeen-Scholarship

 

SUMMERJEEN แจกทุนเรียนภาษาจีน ฟรี ไม่ต้องใช้ทุนคืน

ไม่ดูเกรด แค่ใจรักสนใจอยากเรียนภาษาจีน ก็มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม

 

โครงการทุนฟรีครั้งนี้ จัดขึ้นโดย SummerJeen มุ่งหวังที่จะให้ทุนเปล่าให้ฟรี แก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจอื่นๆ ที่ต้องการเรียนภาษาจีน

 

แจกทั้งหมด 6 ทุนด้วยกันค่ะ

1. ทุนเรียนฟรี 4 สัปดาห์ที่ฮาร์บิ้น มูลค่า 42,000 บาท  จำนวน 1 ทุน >> รายละเอียดโครงการฮาร์บิ้น

2. ทุนเรียนฟรี 4 สัปดาห์ที่กวางโจว มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 ทุน >> รายละเอียดโครงการกวางโจว

3. ทุนครึ่งราคา 4 สัปดาห์ ที่ฮาร์บิ้น มูลค่า 21,000 บาท (นักเรียนชำระเพิ่ม 21,000 บาท) จำนวน 2 ทุน

4. ทุนครึ่งราคา 4 สัปดาห์ ที่กวางโจว มูลค่า 22,500 บาท (นักเรียนชำระเพิ่ม 22,500 บาท) จำนวน 2 ทุน

รวมมูลค่าทั้งหมด 174,000 บาท

 

ทุนฟรี และ ทุนครึ่งราคา จะรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-ฮาร์บิ้น/กวางโจว

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

– ค่าเรียนตลอดโครงการ

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าที่พัก (ฮาร์บิ้น พักหอพักอินเตอร์ห้อง 4 คน , กวางโจว พักโรงแรมในมหาวิทยาลัย 2 คน/ห้อง) รวมค่าน้ำค่าไฟ

– ค่ารถมารับที่สนามบินมาส่งที่พักในมหาวิทยาลัย

– ค่าประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

ทุนฟรี และ ทุนครึ่งราคา จะไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ,ค่ามือถือ ,ค่าทัศนศึกษา ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

– แนะนำนักเรียนต้องพกเงินไปใช้ส่วนตัวเป็นค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ประมาณ 1500 – 2500 หยวน (ประมาณ 7,500 – 13,000 บาท)

 

คุณสมบัตินักเรียนที่จะร่วมชิงทุนนี้ได้

– ชาย หรือ หญิง อายุ 16 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)

– สุขภาพร่างการแข็งแรง

– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ

– สะดวกเดินทางไปเรียน ตามที่กำหนด

 – กวางโจว ต้องเดินทางไปถึงมหาลัย ช่วงวันที่ 27 พ.ค. – 23 มิ.ย. 2560

 – ฮาร์บิ้น ต้องเดินทางไปถึงมหาลัย ช่วงวันที่ 4 – 30 มิ.ย. 2560


จะร่วมชิงทุนต้องทำยังไง?

เพียงกดไลค์ Fanpage และ กดแชร์ โครงการที่ต้องการไป (ฮาร์บิ้น หรือ กวางโจว) จากหน้าแฟนเพจ แล้วเขียนว่า “SummerJeen เราอยากไปเรียนที่นี่เพราะ……. ” เขียนสั้นๆ ได้ใจความห้ามเกิน 40 คำ  แล้วลงท้ายด้วย ชื่อ-สกุล นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมชิงทุน  ตั้งโพสเป็น สาธารณะ(public)

1. ไปที่ Fanpage https://www.facebook.com/YakRianNok/ กด ไลค์ Fanpage

2. เลือกโครงการที่ต้องการจากหมวด Shop ในเพจ (เลือกโครงการ ฮาร์บิ้น 42,000  บาท หรือ กวางโจว 45,000 บาท เท่านั้น)  shop

3. จากนั้นกดปุ่ม แชร์ (Share)share

4. เขียนว่า “SummerJeen เราอยากไปเรียนที่นี่เพราะ……. ”  แล้วลงท้ายด้วย ชื่อ-สกุล นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมชิงทุน และอย่าลืมตั้งค่าโพสเป็น สาธารณะ(public) post

5. เสร็จเรียบร้อยกด Post enter

6. เรียบร้อย รอประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 2 พ.ค. 60

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมแชร์โพสชิงทุนฟรี วันที่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

 

เกณฑ์การแจกทุน

– ทุนเรียนฟรี 4 สัปดาห์ที่ฮาร์บิ้น มูลค่า 42,000 บาท  จำนวน 1 ทุน

 – จับสลาก Live สดบน Fanpage ในวันที่ 2 พ.ค. 2560 1 ทุน (พร้อมจับสลากตัวสำรอง 1 คน)

– ทุนเรียนฟรี 4 สัปดาห์ที่กวางโจว มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 ทุน

– จับสลาก Live สดบน Fanpage ในวันที่ 2 พ.ค. 2560 1 ทุน (พร้อมจับสลากตัวสำรอง 1 คน)

– ทุนครึ่งราคา 4 สัปดาห์ ที่ฮาร์บิ้น มูลค่า 21,000 บาท (นักเรียนชำระเพิ่ม 21,000 บาท) จำนวน 2 ทุน

– ให้ผู้ที่ได้ไลค์จากการโพสแชร์มากที่สุด อันดับ 1  (นับจำนวนไลค์ ณ ตอน Live สด) 1 ทุน

– สำหรับ นักเรียนที่สมัคร + ชำระมัดจำค่าโครงการแล้ว + โพสแชร์ตามกติกา ทางเราจับสลากให้ทุนครึงราคา ให้ 1 ทุน (พร้อมจับสลากตัวสำรอง 1 คน)

– ทุนครึ่งราคา 4 สัปดาห์ ที่กวางโจว มูลค่า 22,500 บาท (นักเรียนชำระเพิ่ม 22,500 บาท) จำนวน 2 ทุน

– ให้ผู้ที่ได้ไลค์จากการโพสแชร์มากที่สุด อันดับ 1  (นับจำนวนไลค์ ณ ตอน Live สด) 1 ทุน

– สำหรับ นักเรียนที่สมัคร + ชำระมัดจำค่าโครงการแล้ว + โพสแชร์ตามกติกา ทางเราจับสลากให้ทุนครึงราคา ให้ 1 ทุน (พร้อมจับสลากตัวสำรอง 1 คน)


 

 

สมมติว่า นักเรียนญาญ่า ได้สมัคร + ชำระมัดจำค่าโครงการกวางโจว  และโพสแชร์ตามกติกาแล้ว จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นทุน ทั้ง 3 ทุน คือ

–  ทุนฟรี 4 สัปดาห์ มูลค่า 45,000 บาท

–  ทุนครึ่งราคา ในกรณีที่โพสของนักเรียนญาญ่าได้ไลค์มากที่สุด

–  ทุนครึ่งราคา เมื่อทางเราจับสลากรายชื่อของนักเรียน ญาญ่าได้

สมมติว่า นักเรียนคิมเบอรี่ ที่ไม่ได้สมัครเข้ามา แต่โพสแชร์ตามกติกา ก็จะมีสิทธิ์ ลุ้น 2 ทุน คือ

– ทุนฟรี 4 สัปดาห์ มูลค่า 45,000 บาท

– ทุนครึ่งราคา ในกรณีที่โพสของนักเรียนคิมเบอรี่ได้ไลค์มากที่สุด

โพสกี่ครั้งก็ได้ (แต่นักเรียน 1 คน จะได้รับสิทธิ์ทุนใดทุนหนึ่งใน 6 ทุนนี้เท่านั้น)

โพสทั้ง 2 โครงการก็ได้ (เพื่อชิงทุนทั้ง 2 โครงการ)

 


เงื่อนไขการรับทุน

1.ทำตามกติกาที่โครงการกำหนด หากตรวจสอบพบว่า มีการทุจริต ทางโครงการมีสิทธิ์ขาดในการยกเลิกการให้ทุน

2.สำหรับผู้ได้รับทุน อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผู้ได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุน และ ส่งเอกสารให้โครงการ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2560

4. ผู้ได้รับทุนจะต้องยินยอมให้ทางโครงการถ่ายรูปผู้ได้รับทุนเพื่อประกาศลงเว็บไซต์ และ แฟนเพจของทางโครงการ

5.หากผู้ได้รับทุนไม่ยืนยันการรับทุน และ ส่งเอกสารให้โครงการ ในวันที่กำหนด ทางโครงการจะให้ให้สิทธิ์แก่ตัวสำรองทันที

6. เมื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้โพสแชร์แล้ว จะถือว่าได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

 

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่