เดินทาง 11 – 25 ตุลาคม 2560

โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SummerJeen และ มหาวิทยาลัย South China University of Technology โดยโครงการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาจีน 18 คาบ/สัปดาห์ ,วัฒนธรรมจีน 2-3 คาบ/สัปดาห์แล้ว ทางโครงการยังพานักเรียน ทัศนศึกษา สถานที่ต่างๆ ในกวางโจว เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตคนจีนอีกด้วย

 

โครงการครั้งนี้ ทาง SummerJeen จะมีพี่เลี้ยงสต๊าฟคนไทย เดินทางไปกับนักเรียนและอยู่ดูแลนักเรียนตลอดโครงการ  โดยนักเรียนจะได้พักที่หอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสะดวก และ ปลอดภัย

 

SummerJeen ได้มอบทุนส่วนลดให้นักเรียน จากปกติค่าใช้จ่ายทั้งหมด 40,000 บาท ทางโครงการได้สมทบทุนส่วนลดค่าโครงการให้เหลือ 34,000 บาท ซึ่งครอบคลุม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ,ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน ,ค่าที่พัก ,ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ , ค่าทัศนศึกษาตามรายการ , ค่าประกันสุขภาพ ,ค่ารถรับส่งสนามบิน ,ค่าหนังสือเรียน 

ตารางเรียนและกิจกรรม

ค่าโครงการรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-กวางโจว ชั้นประหยัด
 • วีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง (รวมดำเนินการยื่นขอให้ด้วย)
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ
 • ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
 • ค่าที่พัก หอพักในมหาวิทยาลัย ห้องคู่ (รวมค่าน้ำค่าไฟ ) ตลอดโครงการ
 • ค่ารถรับส่งสนามบิน-มหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนด (ไปและกลับพร้อมกรุ้ป)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท
 • สต๊าฟคนไทยดูแลนักเรียนตลอดโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 12-35 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ Koy@summerjeen.com >>ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่<<
 • 2.รออีเมลล์ติดต่อกลับ สรุปรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
 • 3.ชำระมัดจำค่าโครงการ 5,000 บาท
 • 4.ส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • 5.ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : Yakriannok

Email : Koy@summerjeen.com

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่