ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Jilin , ประเทศจีน

 ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ จี้หลิน 1 ปี

(สมัครก่อน 30 พ.ย. 2561 หรือ เมื่อครบจำนวน 4 ทุน)

 

เรียน มีนาคม 2562 – มกราคม 2563

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

เมืองจี้หลิน อยู่ใกล้ๆเมืองฮาร์บิ้น อากาศเย็น และ หนาวมากในหน้าหนาว

 คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การเรียนภาษา

 

มีโควต้าเพียง 4 ที่เท่านั้น

ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที

รู้ผลทุนภายใน 31 ธ.ค. 61

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี

ที่ Jilin institute of Chemical Technology  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ  68,xxx บาท/ 1 ปีการศึกษา

 

ประกอบด้วย

ค่าโครงการ 29,000 บาท (ชำระทันทีเมื่อเริ่มดำเนินการ)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆชำระที่ประเทศจีนประมาณ 39,000 บาท

 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 – 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

 

 • หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2562)
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
 • สัญญาตกลงการสมัครทุนลงลายมือชื่อโดยนักเรียน  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระค่าโครงการ 29,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ ดำเนินการสมัครทุนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 61

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนเต็มจำนวน 29,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย แต่ ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน ( กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2562 , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่