ทุนเรียน ป.ตรีฟรี 4 ปี ที่ซูโจวประเทศจีน

ทุนด่วน สมัครภายในวันที่ 8 ก.ค. 61 

ทุนเรียนป.ตรี ฟรีค่าเรียน 4 ปี

ที่ Jiangsu Normal University ,เมืองซูโจว ประเทศจีน

เรียนฟรี ตลอด 4 ปี เริ่มเรียน กันยายน 2561

( นร รับผิดชอบเฉพาะค่าหอพักในมหาวิทยาลัยเอง 6,300 หยวน/ปี)

คณะ Chinese International Education (เรียนเป็นภาษาจีน และ อังกฤษ)

เป็นคณะที่ฝึกทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เน้นในเรื่องการแปลภาษาระหว่างภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับ นักเรียนที่สนใจด้านภาษา

ส่วนมาก นักเรียนที่เรียนจบคณะนี้ จะทำงานด้าน ครูสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติ ,เป็นล่ามแปลภาษา , ทำงานด้านเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์และสื่อมวลชน ,การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

 

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

 • อายุ 18-30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ (เมื่อไปรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย จะมีสอบวัดระดับภาษา ถ้านักเรียนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัย จะจัดคอร์สปรับภาษาให้ฟรี สูงสุดไม่เกิน 1 ปี และนักเรียนจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์จึงจะเริ่มเรียนตามหลักสูตรได้ค่ะ) 

 

ค่าโครงการ 39,000 บาท (ชำระครั้งเดียวตลอด 4 ปี)

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ทุนเรียนหลักสูตรปริญญาตรีฟรี ตลอด 4 ปี คณะ Chinese International Education ที่ Jiangsu Normal University (ปกติค่าเรียนปีละ 70,000 บาท)
 • ค่าดำเนินการสมัครเรียน
 • ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอน จนกว่า นักเรียนจะได้จดหมายยืนยันทุนจากทางมหาวิทยาลัย
 • ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีน
 • ค่าใบสมัครเรียน (เก็บโดยมหาวิทยาลัย)
 • ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก
 • เมื่อไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย ก่อนวันที่ 9 ก.ย. 61 จะได้รับเงินคืนอีก 2,500 หยวนจากมหาวิทยาลัย
 • ฟรี เจ้าหน้าที่ จาก SummerJeen ร่วมเดินทางไปส่ง นร ที่มหาวิทยาลัยในวันที่ 6 ก.ย. 61

 

 

ค่าโครงการไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าหอพักในมหาวิทยาลัย 6,300 หยวน/ปี
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพทีประเทศไทยและจีน 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนขณะอยู่ที่ประเทศจีน แนะนำที่ 1500 – 2500 หยวน/เดือน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 10,000-15,000 บาท

( 1 หยวน ประมาณ 5 บาท)

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ( Scan ส่งทางระบบออนไลน์ )

 • หน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2561)
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
 • หลักฐานทางการเงิน Bank Statement ของนักเรียน หรือผู้ปกครองที่แสดงว่า นักเรียนมีเงินในบัญชีเพียงพอสำหรับการอยู่ที่ประเทศจีน 4 ปี ( แนะนำอย่างน้อย 250,000 บาท )
 • Study plan ( 500- 800 คำ) เขียนแนะนำตัว และทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้ เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนก็ได้ค่ะ

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 14 วัน

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือให้โครงการภายใน 7 วันหลังจากทราบผลทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 20,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยร่วมเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่
%d bloggers like this: