โปรโมชั่น ทุนเรียนป.ตรีอินเตอร์ ที่หนานจิง เมื่อเรียนภาษาจีน 1 เทอม

PROMOTION ลงเรียนภาษาจีน 1 เทอม (มี.ค.-มิ.ย. ’62)

รับ ทุนเรียนป.ตรีอินเตอร์ ฟรีค่าเรียน 4 ปี

(สมัครก่อน 31 ธ.ค. 2561 หรือจนหมดโควต้า)

 

โดยเริ่มเรียนภาษาจีนก่อน 1 เทอม  (มีนาคม 2562 – มิถุนายน 2562) จากนั้นนักเรียนจะได้ ทุนเรียนป.ตรีอินเตอร์ 4 ปี (เริ่มเรียน กันยายน 2562)

 

ป.ตรี ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

คณะ International Economics and trade

 

 

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

รู้ผลทุนใน 4 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร

 

ทุนเรียนป.ตรีอินเตอร์

หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม + ป.ตรี 4 ปี ภาคภาษาอังกฤษ

ในมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University

 

ค่าใช้จ่ายเทอมแรก 87,000 บาท/ 1 เทอม

(ปีต่อไป ทุนฟรีค่าเรียน .. จ่ายเฉพาะค่าหอพัก 36,000 บาท/ปี)

ปกติค่าเรียนป.ตรีหลักสูตรอินเตอร์ ปีละ 95,000 บาท

 

 

<< ปกติ ค่าใช้จ่าย ค่าเรียน+ ที่พัก >>

เรียนภาษา 1 เทอม  + ป.ตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี  = 611,000 บาท

 

<< สมัครกับ SummerJeen ค่าใช้จ่าย ค่าเรียน+ ที่พัก >>

เรียนภาษา 1 เทอม  + ป.ตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี= 87,000+ (36,000×4) = 231,000 บาท

เทอมแรก 87,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม (มีนาคม  2562 – มิถุนายน 2562)

– ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ มีนาคม  2562 – มิถุนายน 2562

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน

– ค่าใบสมัครเรียน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าหอพักช่วงเรียน ป.ตรี 36,000 บาท/ปี
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-24 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 1994 – 1 ม.ค. 2001)
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ยม.ปลาย 2.8 ขึ้นไป (และต้องไม่เคยมีเกรด 2 ใน transcript)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2562)
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 

เรียนที่หนานจิง

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 20,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

(5) นักเรียนชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่สอง 36,000 บาท ภายใน 5 วันหลังจากได้รับจดหมายยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนอีก 6,200 หยวน (ประมาณ  31,000 บาท)

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

ทุนเรียนจีน

ทุนเรียนภาษาจีน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID : summerjeenth

โทร : 086-403-2730

%d bloggers like this: