ทุนฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก มีเงินเดือนให้ที่หนานจิงประเทศจีน

ทุนฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก มีเงินเดือนให้

ป.ตรีที่จีน ที่ หนานจิง  4-6 ปี

(พร้อมเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี ฟรี)

อย่าช้านะคะ ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

ทุนฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก มีเงินเดือนให้ ไม่ต้องใช้ทุนคืน

เริ่มเรียน กันยายน 2563  (ปิดรับ 23 เม.ย. 63)

(ต้องมี HSK3 หรือ HSK4 เท่านั้น)

 

กรณีมีผลสอบ HSK4 180 คะแนนขึ้นไปแล้ว เริ่มเรียน ป.ตรี ในเดือนกันยายน  2563 ได้เลย 

กรณีมีผลสอบ HSK3 180 คะแนนขึ้นไปแล้ว ต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปีก่อน เริ่มเดือนกันยายน  2563 

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

 

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University

อยู่เมือง หนานจิง (ห่างจากเซี่ยงไฮ้ 2-4 ชม.โดยรถไฟ)

มีไฟล์ทบินตรงจาก กทม.

 

 

 

ทุนฟรีค่าเรียน ป.ตรีที่จีน เมืองหนานจิง ในมหาวิทยาลัย

China Pharmaceutical University

( Rank 87 ของประเทศจีน )

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 95,000 บาท/ 4-6 ปีการศึกษา

ฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก มีเงินเดือนให้ตลอดหลักสูตร

 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

ค่ามัดจำยืนยันทุน 2,000 หยวน ( นักเรียนจะได้รับเงินส่วนนี้คืนหลังเรียนจบหลักสูตร )

ฟรี ค่าเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ชั้นปีการศึกษาที่ 1-4 (ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป)

ฟรี ค่าเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี (กรณีนักเรียนมีผลสอบ HSK ระดับ 3 180 คะแนนขึ้นไป)

ฟรี ค่าที่พักแบบห้องคู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร

ฟรี ค่าใช้จ่ายรายเดือน 1,500 หยวน/เดือน ตลอดหลักสูตร

ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากสมัครทุน ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

คณะที่ให้ทุนฟรีค่าเรียน 

1. Pharmacy

2. Pharmaceutics

3. Pharmaceutical Analysis

4. Pharmaceutical Chemistry

5. Pharmaceutical Engineering

6. Food Quality and Safety

7. Clinical Pharmacy (5 Years)

8. Traditional Chinese Pharmacy

9. Resource and Development of Traditional Chinese Medicine

10. Pharmaceutics of Traditional Chinese Medicine

11. Biotechnology

12. Marine Pharmacy

13. Biological pharmacy

14. Bioengineering

15. International Economics and Trade (Pharmaceutical)

16. Business Administration (Pharmaceutical)

17. Marketing (Pharmaceutical)

18. Economics (Pharmaceutical)

19. Pharmaceutical Administration

20. Information Management and Information System (Pharmaceutical)

21. Environmental Science

22. English (Pharmaceutical)

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าตรวจสุขภาพ 800 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 17-25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 63)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องมีผลสอบ HSK3 หรือ HSK4 180 คะแนนขึ้นไป (กรณี มี HSK3 ต้องเรียนปรับภาษาจีนก่อน 1 ปี , กรณีมี HSK4 เริ่มเรียนป.ตรีได้เลย) 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน  

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 ก.ย.63)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสี ฉบับภาษาไทยตัวจริงและ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด แบบสแกนสีฉบับภาษาไทยตัวจริงและ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 • ผลสอบ HSK3 หรือ HSK4
 • จดหมายแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ หรือ จีน 300-500 คำ
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> คลิกทีนี่ <<
 • ผลตรวจสุขภาพ  >>ใช้ฟอร์มนี้<<

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 10,000 บาท ภายใน 5 วันหลังจากได้รับหนังสือยืนยันทุน 

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สาม 60,000 บาท ภายใน 17 ก.ค. 2563 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในระยะเวลาที่กำหนด  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัย
 • หลังจากนักเรียนสอบผ่าน HSK ระดับ 4  180 คะแนนขึ้นไป จึงจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีได้
 • กรณี นักเรียนเรียนภาษาจีน 1 ปีแล้ว และ นักเรียนไม่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไปก่อนกำหนด ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนฟรีค่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีทันที
 • ระหว่างเรียน นักเรียนจะต้องสอบผ่านทุกวิชาบังคับของแต่ละคณะที่นักเรียนลงเรียน หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที 
 • กรณี นักเรียนสละสิทธิ์ไม่ร่วมโครงการหลังจากลงลายมือชื่อที่ท้ายสัญญาฉบับนี้แล้ว ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทุกกรณี
 • เนื่องจากโรคระบาด Covid-19 อาจส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปประเทศจีนได้ แต่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดห้องเรียนแบบออนไลน์ให้นักเรียนตามกำหนดการเรียนเดิม จนกว่า นักเรียนจะเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนได้ และ ทางมหาวิทยาลัยจะโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนตามระยะเวลาที่นักเรียนพำนักอยู่ประเทศจีน จริงเท่านั้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID :  summerjeenth

 

ทุนเรียนภาษาจีน

 

%d bloggers like this: