ทุนส่วนลดเรียนจีน ที่ หนานชาง 1 ปี 66,000 บาท

ทุนส่วนลดเรียนจีนที่ หนานชาง 1 ปี

เปิดเทอมรอบ มี.ค. 63

(ปิดรับ 30 ธ.ค. 62)

อย่าช้านะคะ ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

เรียน มีนาคม  2563 – ธันวาคม 2563

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

 

ทุนส่วนลดเรียนจีน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัย Nanchang University

 

ค่าโครงการทั้งหมด 66,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

(ปกติ 12x,xxx บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการยื่นขอ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง มีนาคม 2563 –  มิถุนายน 2563 และ กันยายน 2563 – ธันวาคม 2563 

– ค่าหอพักห้องคู่ แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2563

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 28,000 บาทภายใน 7 วัน

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุด้านบน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ภาพหอพักที่ Nanchang University
ภาพหอพักที่ Nanchang University

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 63)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ยอดเงินในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 100,000 บาท (บัญชีของ นร หรือผู้ปกครองก็ได้ค่ะ)
 • (เฉพาะเพศชาย) ใบสด 8 /สด 9/รด
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 28,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 6 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 8,500 บาท ภายใน 15 วันหลังจากได้หนังสือรับรองทุนส่วนลด

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 28,000 บาท

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าโครงการส่วนที่สาม 6,500 หยวน (ประมาณ 29,500 บาท)  ที่ประเทศจีน

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยช่วยรายงานตัวเข้าเรียนที่ประเทศจีน
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : SummerJeenTH

บริเวณโดยรอบหอพักในมหาวิทยาลัย
%d bloggers like this: