ทุนส่วนลดเรียนจีน ที่ หนานชาง 1 ปี 66,000 บาท

ทุนส่วนลดเรียนจีนที่ หนานชาง 1 ปี

เปิดเทอมรอบ ก.ย. 63

(ปิดรับ 30 ก.ค. 63)

อย่าช้านะคะ ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

เรียน กันยายน  2563 – มิถุนายน 2564

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

 

ทุนส่วนลดเรียนจีน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน ในมหาวิทยาลัย Nanchang University

 

ค่าโครงการทั้งหมด 66,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

(ปกติ 12x,xxx บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการยื่นขอ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง มีนาคม 2563 –  มิถุนายน 2563 และ กันยายน 2563 – ธันวาคม 2563 

– ค่าหอพักห้องคู่ แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2563

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 28,000 บาทภายใน 7 วัน

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุด้านบน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ภาพหอพักที่ Nanchang University
ภาพหอพักที่ Nanchang University

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 63)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ยอดเงินในบัญชีธนาคารอย่างน้อย 100,000 บาท (บัญชีของ นร หรือผู้ปกครองก็ได้ค่ะ)
 • (เฉพาะเพศชาย) ใบสด 8 /สด 9/รด
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 8,500 บาท ภายใน วันที่ 16 ก.ค. 63 และ นักเรียนจะต้องส่ง หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมภายใน 45 วันหลังจากได้หนังสือรับรอง ทุนส่วนลดเรียนจีน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าโครงการส่วนที่สาม 6,500 หยวน (ประมาณ 32,500 บาท)  ที่ประเทศจีน

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยช่วยรายงานตัวเข้าเรียนที่ประเทศจีน
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : SummerJeenTH

บริเวณโดยรอบหอพักในมหาวิทยาลัย
%d bloggers like this: