ทุนเรียนฟรี ป.ตรี ฟรีที่พัก และมีเงินเดือนให้ ที่ฮาร์บิ้น ประเทศจีน


ทุนเรียน ป.ตรี ฟรีที่ฮาร์บิ้น 

ฟรีที่พัก + มีเงินเดือนให้ 2500 หยวน/เดือน 

สมัครด่วน ก่อน  15 พ.ค. 65

สมัครก่อนได้ก่อน ปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

เริ่มเรียน  กันยายน 2565

 

ทุนเรียนป.ตรีฟรีที่ฮาร์บิ้น

ค่าโครงการ ลดเหลือเพียง 19,000 บาท (เฉพาะปีนี้เท่านั้น) ปกติ 49,000 บาท

คณะที่เปิดให้ทุน Teaching Chinese to Speakers of other Languages (คณะการสอนภาษาจีน)

 

สมัครก่อนได้ก่อน ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์

 

กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางเข้าได้ในเดือน กันยายน 2565  –> เรียนที่ Harbin Normal University

กรณีประเทศจีน”ไม่”เปิดประเทศให้เดินทางเข้าได้ –> เรียนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และจะยังไม่ได้รับเงินเดือนจนกว่าจะเดินทางเข้าไปเรียนที่ประเทศจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 17-25 ปี 

– วุฒิขั้นต่ำ ม.6 

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรง

– ไม่เคยทำผิดกฏหมายไทยและจีน

– ต้องมีผลสอบ HSK4 210 คะแนน ขึ้นไป

– ต้องมีผลสอบ HSKK intermediate 60 คะแนนขึ้นไป

 

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

ฟรี ที่พักของมหาวิทยาลัย (กรณีได้เดินทางเข้าไปเรียนที่ฮาร์บิ้น) 

ฟรี เงินเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 2,500 หยวน/เดือน (กรณีได้เดินทางเข้าไปเรียนที่ฮาร์บิ้น)

ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ฟรี ค่าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (กรณีประเทศจีนยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนแบบผ่านระบบออนไลน์)

ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน

ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 10,000 บาทภายใน 7 วัน

 

ค่าโครงการยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 12,000-20,000 บาท

ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,650 บาท

ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน/เทอม (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 400-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่เพื่อกรอกฟอร์ม << 

(2) รออีเมลล์ตอบกลับจากโครงการภายใน 1-2 วันทำการ

(3) ชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

(4) รอหนังสือตอบรับทุนจากประเทศจีนภายใน 12 สัปดาห์ (กรณีไม่ได้ทุน โครงการคืนเงินให้เต็มจำนวน)

(5) ชำระค่าโครงการครั้งที่ 2 ตามกำหนดในสัญญา

(6) กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า

(7) กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนเดินทางไปประเทศจีนเพื่อไปเรียนต้นเดือนกันยายน 2565

** กรณีประเทศจีนไม่เปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนเริ่มเรียนผ่านระบบออนไลน์จนกว่าประเทศจีนจะเปิดประเทศให้เข้าไปเรียนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : SummerJeenTH

โทร : 086-403-2730

 

ทุนเรียนภาษาจีน

 

%d bloggers like this: