ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีที่มณฑล Henan

ตอนนี้ทุนนี้ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

แต่ทุนมีมาใหม่เรื่อยๆค่ะ

กดแอด Line ID : @summerjeen

(มีตัว@ด้วยนะคะ)

 

 

 

 

โครงการทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Henan

จำนวน 1 ทุน

(ไม่ต้องใช้ทุน สมัครก่อนได้ก่อน) 

 

(กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดและ ระยะเวลาการเรียน ก่อนสมัครทุน ถ้าส่งใบสมัครทุนมาแล้วสละสิทธิ์ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์งดรับพิจารณานักเรียนที่สละสิทธิ์ ในโอกาสทุนถัดไปของโครงการ เป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ

เนื่องจากทุนส่วนมาก เป็นทุนที่มี  Deadline ที่จำกัด ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ต้องการทุนท่านอื่น พลาดโอกาสค่ะ

ทางโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะขอทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศจีนเพื่อให้ นักเรียนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายและได้มีโอกาสในการเรียนที่ประเทศจีน)

 

ทางโครงการ SummerJeen ได้รับโควต้าทุนพิเศษ หลักสูตรเรียนภาษาจีนที่มณฑล Henan จาก มหาวิทยาลัยหวงไห่ ( Huanghuai University) 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอยู่ห่างจาก สนามบินเจิ้งโจวประมาณ 2 ชม. มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี นักเรียนไทยไม่มาก จึงมอบหมายให้ทางโครงการจัดหานักเรียนไทยเพื่อไปเข้าเรียนโดยจะมอบทุนให้

 

อุณหภูมิ แต่ละช่วงของเมือง

มีนาคม-พฤษภาคม ประมาณ 13 ถึง 30 องศา

มิถุนายน-สิงหาคม ประมาณ 23 ถึง 37 องศา (ช่วงปิดเทอม)

กันยายน-พฤศจิกายน ประมาณ 11 ถึง 25 องศา

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ประมาณ 7 ถึง 20 องศา (ช่วงปิดเทอม)

 

DEADLINE ในการสมัครเพื่อรับทุน : 25 มกราคม 2561

ค่าโครงการ 39,500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

รวมทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี (เรียน 12 มีนาคม 2561 – 20 มกราคม 2562)

รวมค่าสมัครเรียน 

รวมค่าดำเนินการสมัครทุน

รวมค่าส่งเอกสารจากไทยไปจีน และ จากจีนกลับไทย

รวมค่าดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบ นักเรียน 1 ครั้ง (วีซ่า X1/X2)

 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าหอพักห้องเดี่ยว (ดูรูปด้านล่าง) 500 หยวน/เดือน

ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

ค่าทำ Resident Permit 450 หยวน/ปี

ค่าตรวจสุขภาพ 350 หยวน /ครั้ง 

(1 หยวน ประมาณ 5 บาท)

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.-เจิ้งโจว ประมาณ 17,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าอาหาร ,ค่ามือถือ,ค่าเดินทางอื่นๆ ฯลฯ แนะนำอยู่ที่ประมาณ 1500-300 หยวน /เดือน

 

คุณสมบัติสำหรับการสมัครทุนนี้

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • ผล GPA วุฒิการศึกษาล่าสุดมากกว่า 3.00 หรือ เทียบเท่า 
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรืออังกฤษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน

 

เอกสารที่ใช้สมัครขอทุน

 • พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • วุฒิการศึกษาสูงสุดเป็นภาษาอังกฤษ (วุฒิ ม.ปลาย หรือ ระดับปริญญาตรี-โท)
 • Transcript วุฒิการศึกษาสูงสุด เป็นภาษาอังกฤษ
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ (ขอดูกฏรูปขอวีซ่าจีนได้จาก SummerJeen )
 • ใบตรวจสุขภาพจาก รพ. (มีแบบฟอร์ม)

 

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย

นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ส่งพร้อมรูปพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ koy@summerjeen.com ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
 2. รอโครงการตรวจสอบคุณสมบัติ และตอบกลับภายใน 1-2 วันทำการ
 3. ชำระมัดจำค่าโครงการ 10,000 บาท
 4. ทางโครงการดำเนินการสมัครเรียน และ สมัครทุน ซึ่งจะรู้ผลใน 10 วันหลังจากดำเนินการสมัคร
 5. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ 29,500 บาท ภายใน 2 วันหลังจากทราบผลทุน
 6. รอเอกสารจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ขอวีซ่า ประมาณ 4-5 สัปดาห์
 7. โครงการดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ (นักเรียนส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการ)
 8. นักเรียนดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
 9. เดินทางไปลงทะเบียนเข้าเรียนภายในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561

 

กรณีนักเรียนไม่ได้รับทุน (หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักเรียนเคยทำผิดกฏหมาย หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์รับเข้าเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการมอบทุน) ทางโครงการจะคืนเงินค่าโครงการให้ หักค่าสมัครเรียน (เก็บโดยมหาวิทยาลัย) จำนวน 3,000 บาท เหลือคืนเงินให้นักเรียน 10,000-3,000 = 7,000 บาท

เมื่อนักเรียนได้รับจดหมายยืนยันได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว หากปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโครงการในทุกกรณี

 

รายละเอียดการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งหมด 16 คาบ/สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียนคาบละ 45 นาที โดยจะเรียนรวมกับ นักศึกษานานาชาติ ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบเมือนักเรียนไปลงทะเบียนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ตารางเรียนในบางวันอาจจะเรียนเฉพาะช่วงเช้า (8.00-12.00) บางวันเรียนเฉพาะช่วงบ่าย (14.00-18.00)  

นักเรียนจะได้แยกเรียนตามระดับภาษาจีนของแต่ละคน มีระดับต้น กลาง และ สูง

 

รายละเอียดที่พัก 

นักเรียนจะได้พักที่หอพักอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว และมีครัวอยู่ส่วนกลาง

ด้านล่างเป็นภาพหอพักที่นักเรียนจะได้เข้าพัก 

 

 

  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line ID : SummerJeen

โทร : 086-403-2730

www.SummerJeen.com

ไม่อยากพลาดข่าวทุน โปรโมชั่น และโครงการเรียนประเทศจีน 

อย่าลืมแอด Line ID : @summerjeen (มีตัว @ ด้วยนะคะ)

%d bloggers like this: