โครงการทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Hubei เมือง Xiaogan

 

ทุนนี้ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

แต่ว่าโควต้าทุนของโครงการ Summerjeen มีมาเรื่อยๆค่ะ

แอดไลน์ LINE ID : @summerjeen

เพื่อรับข่าวทุน โปรโมชั่น และโครงการใหม่ๆก่อนใคร

 

โครงการทุนเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Hubei เมือง Xiaogan

จำนวน 1 ทุน

(ไม่ดูเกรด ไม่ต้องใช้ทุน สมัครก่อนได้ก่อน) 

 

(กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดและ ระยะเวลาการเรียน ก่อนสมัครทุน ถ้าส่งใบสมัครทุนมาแล้วสละสิทธิ์ ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์งดรับพิจารณานักเรียนที่สละสิทธิ์ ในโอกาสทุนถัดไปของโครงการ เป็นระยะเวลา 3 เดือนค่ะ

เนื่องจากทุนส่วนมาก เป็นทุนที่มี  Deadline ที่จำกัด ซึ่งจะทำให้นักเรียนที่ต้องการทุนท่านอื่น พลาดโอกาสค่ะ

ทางโครงการมีความมุ่งมั่นที่จะขอทุนจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศจีนเพื่อให้ นักเรียนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายและได้มีโอกาสในการเรียนที่ประเทศจีน)

 

ทางโครงการ SummerJeen ได้รับโควต้าทุนพิเศษ หลักสูตรเรียนภาษาจีนที่เมือง Xiaogan จาก มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งหูเป่ย ( Hubei Engineering University)

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีชื่อเสียงในด้านคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ มีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษานานาชาติด้วย มหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากเมืองอู่ฮั่นประมาณ 1 ชม. มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี นักเรียนไทยไม่มาก จึงมอบหมายให้ทางโครงการจัดหานักเรียนไทยเพื่อไปเข้าเรียนโดยจะมอบทุนให้

 

เมือง Xiaogan เป็นเมืองที่มีฤดูที่หลากหลายมาก ในฤดูร้อน จะร้อนถึง 38 องศา ส่วนในฤดูหนาวก็มีหิมะและมีอุณหภูมิต่ำสุด -3 องศา

 

อุณหภูมิ แต่ละช่วงของเมือง Xiaogan

มีนาคม-พฤษภาคม ประมาณ 5 ถึง 25 องศา

มิถุนายน-สิงหาคม ประมาณ 20 ถึง 38 องศา (ช่วงปิดเทอม)

กันยายน-พฤศจิกายน ประมาณ 15 ถึง 25 องศา

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ประมาณ -3 ถึง 10 องศา (ช่วงปิดเทอม)

 

DEADLINE ในการสมัครเพื่อรับทุน : 16 มกราคม 2561

ค่าโครงการ 39,500 บาท

รวมทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี (เรียน 15 มีนาคม 2561 – 30 มกราคม 2562)

รวมค่าสมัครเรียน 

รวมค่าดำเนินการสมัครทุน

รวมค่าส่งเอกสารจากไทยไปจีน และ จากจีนกลับไทย

รวมค่าดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบ นักเรียน 1 ครั้ง (วีซ่า X1/X2)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 

 

ไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าหอพักห้องเดี่ยว (เป็นห้องชุด แชร์ส่วนกลาง) 4,800 หยวน/ปี

ค่าประกันสุขภาพ 600 หยวน/ปี

ค่าทำ Resident Permit 800 หยวน/ปี

(1 หยวน ประมาณ 5 บาท)

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 14,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าอาหาร ,ค่ามือถือ,ค่าเดินทางอื่นๆ ฯลฯ แนะนำอยู่ที่ประมาณ 1500-300 หยวน /เดือน

 

คุณสมบัติสำหรับการสมัครทุนนี้

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18-27 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรืออังกฤษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • เนื่องจากหลักสูตรนี้มีระดับเดียวคือ ระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับ นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หรือ มีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้างนิดหน่อย ( ประมาณ HSK ระดับ 1-3 )

เอกสารที่ใช้สมัครขอทุน

 • พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ (ขอดูกฏรูปขอวีซ่าจีนได้จาก SummerJeen )
 • ใบตรวจสุขภาพจาก รพ. (มีแบบฟอร์ม)

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย

นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์ม ส่งพร้อมรูปพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ koy@summerjeen.com ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
 2. รอโครงการตรวจสอบคุณสมบัติ และตอบกลับภายใน 1-2 วันทำการ
 3. ชำระค่าโครงการ 39,500 บาท
 4. ทางโครงการดำเนินการสมัครเรียน และ สมัครทุน ซึ่งจะรู้ผลใน 10 วันหลังจากดำเนินการสมัคร
 5. รอเอกสารจากมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ขอวีซ่า ประมาณ 4-5 สัปดาห์
 6. โครงการดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้ (นักเรียนส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการ)
 7. นักเรียนดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน
 8. เดินทางไปลงทะเบียนเข้าเรียนภายในวันที่ 7-14 มีนาคม 2561

กรณีนักเรียนไม่ได้รับทุน (หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักเรียนเคยทำผิดกฏหมาย หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือ ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์รับเข้าเรียน ทางมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการมอบทุน) ทางโครงการจะคืนเงินค่าโครงการให้ หักค่าสมัครเรียน (เก็บโดยมหาวิทยาลัย) จำนวน 3,000 บาท เหลือคืนเงินให้นักเรียน 36,500 บาท

เมื่อนักเรียนได้รับจดหมายยืนยันได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยแล้ว หากปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโครงการในทุกกรณี

รายละเอียดการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งหมด 20 คาบ/สัปดาห์ แบ่งเป็นเรียนคาบละ 45 นาที โดยจะเรียนรวมกับ นักศึกษานานาชาติ ตารางเรียนจะแจ้งให้ทราบเมือนักเรียนไปลงทะเบียนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ตารางเรียนในบางวันอาจจะเรียนเฉพาะช่วงเช้า (8.00-11.40) บางวันเรียนเฉพาะช่วงบ่าย (14.00-17.40)

เนื่องจาก หลักสูตรภาษาจีนที่นี่เน้นเพื่อปรับระดับภาษาจีนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี (ระดับภาษาจีนไม่ถึง HSK ระดับ 4) จึงมีคลาสภาษาจีนระดับเดียวเท่านั้น คือระดับเริ่มต้น

รายละเอียดที่พัก 

 

นักเรียนจะได้พักที่หอพักอินเตอร์ของมหาวิทยาลัย เป็นห้องชุดที่แยกออกเป็นห้องเดี่ยว 3 ห้อง และมีพื้นที่ตรงกลางที่ต้องใช้ร่วมกันคือ ห้องครัว ห้องน้ำ เครื่องซักผ้า

ด้านล่างเป็นภาพหอพักที่นักเรียนจะได้เข้าพัก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line ID : SummerJeen

โทร : 086-403-2730

www.SummerJeen.com

ไม่อยากพลาดข่าวทุน โปรโมชั่น และโครงการเรียนประเทศจีน

อย่าลืมแอด Line ID : @summerjeen (มีตัว @ ด้วยนะคะ)

%d bloggers like this: