ทุนเรียนภาษาจีน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ฮาร์บิ้น 1 เทอม หรือ 1 ปี เริ่มเรียน มีนาคม 2565


ทุนส่วนลดเรียนฮาร์บิ้น หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม หรือ 1 ปี

ทุนฟรีที่พัก 

สมัครด่วน ก่อน  15 พ.ค. 65

สมัครก่อนได้ก่อน ปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

เริ่มเรียน  กันยายน 2565

 

ทุนเรียนฮาร์บิ้น

1 เทอม 8,000 บาท (ปกติ 40,000 บาท)  ใช้ผลสอบ HSK1 ขึ้นไป

1 ปี 14,000 บาท ( ปกติ 80,000 บาท) ใช้ผลสอบ HSK3 210คะแนนขึ้นไป และ HSKK intermediate 60 คะแนน

เรียนภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน รวม 20 ชม./สัปดาห์

 

สมัครก่อนได้ก่อน ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องสัมภาษณ์

ทุนเรียนภาษาจีน
เรียนภาษาจีนที่ฮาร์บิ้น

 

กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางเข้าได้ในเดือน กันยายน 2565  –> เรียนที่ Harbin Normal University

กรณีประเทศจีน”ไม่”เปิดประเทศให้เดินทางเข้าได้ –> เรียนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 16-35 ปี 

– วุฒิขั้นต่ำ ม.6 

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรง

– ไม่เคยทำผิดกฏหมายไทยและจีน

– สมัครแบบ 1 เทอม ต้องมีผลสอบ HSK1 ขึ้นไป

– สมัครแบบ 1 ปี ต้องมี HSK3 210 คะแนนขึ้นไป และ HSKK intermediate 60 คะแนน

 

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

ฟรี ที่พักของมหาวิทยาลัย (กรณีได้เดินทางเข้าไปเรียนที่ฮาร์บิ้น)

ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม หรือ 1 ปี (กรณีประเทศจีนยังไม่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติเข้าประเทศจีน ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนแบบผ่านระบบออนไลน์)

ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน

ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 5,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

ค่าโครงการยังไม่รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 12,000-20,000 บาท

ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,650 บาท

ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน/เทอม (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 400-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ >> คลิกที่นี่เพื่อกรอกฟอร์ม << 

(2) รออีเมลล์ตอบกลับจากโครงการภายใน 1-2 วันทำการ

(3) ชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

(4) รอหนังสือตอบรับทุนจากประเทศจีนภายใน 12 สัปดาห์ (กรณีไม่ได้ทุน โครงการคืนเงินให้เต็มจำนวน)

(5) ชำระค่าโครงการครั้งที่ 2 ตามกำหนดในสัญญา

(6) กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า

(7) กรณีประเทศจีนเปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนเดินทางไปประเทศจีนเพื่อไปเรียนต้นเดือนกันยายน 2565

** กรณีประเทศจีนไม่เปิดประเทศให้เดินทางไปได้ นักเรียนเริ่มเรียนผ่านระบบออนไลน์จนกว่าประเทศจีนจะเปิดประเทศให้เข้าไปเรียนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : SummerJeenTH

โทร : 086-403-2730

 

ทุนเรียนภาษาจีน