ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เฉิงตู 1 ปี

ด่วน ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เฉิงตู 1 ปี

(ปิดรับสมัครแล้วค่ะ ดูทุนอื่นๆได้ที่ www.summerjeen.com)

เรียน กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Southwest Petroleum University

 

ค่าโครงการทั้งหมด 55,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

(ปกติ 100,000 บาท)

 

 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562)

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ กันยายน  2561 – มิถุนายน 2562

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน สมัครทุน ขอวีซ่าจีน 

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุด้านบน

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 9,000-14,000 บาท)

ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

ค่าตรวจสุขภาพ 450 หยวน

ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 3,000 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2561)

รูปขอวีซ่าจีน 5 ใบ

สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด

สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด

ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 14 วัน

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือให้โครงการภายใน 7 วันหลังจากทราบผลทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 20,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย

(นักเรียนจะต้องเดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2561)

 

เงื่อนไขการรับทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย

นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

%d bloggers like this: