บริการสมัครทุนเรียนต่อป.ตรีที่ประเทศจีน

บริการดำเนินการสมัครทุนเรียนต่อประเทศจีน

ค่าบริการในการสมัครทุน 60,000 บาท

(มูลค่าทุนที่โครงการสมัครให้ 205,000 บาท/ปี )

รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • Workshop (แนะนำการเขียนเรียงความ  และ เตรียมตัวก่อนไปเรียน) 
 • ดำเนินการกรอกใบสมัครทุนทุกขั้นตอน
 • แปลเอกสารแบบมีตรารับรอง
 • ส่งเอกสารสมัครทุนไปประเทศจีน
 • ติดตามผลสมัครทุน
 • ค่าธรรมเนียมส่งเอกสาร offer ทุนจากประเทศจีน
 • ดำเนินการขอวีซ่านักเรียนจีน และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

 

 

จริงๆแล้ว การสมัครทุนรัฐบาลท้องถิ่นของจีนไม่ยาก แต่ ส่วนมากนักเรียนไทยจะพลาดเรื่องเอกสาร และ การติดตามผล 

ทางโครงการจึงจัดให้มีทีมงานผู้เชียวชาญการสมัครทุนรัฐบาลต่างๆในประเทศจีน 

ซึ่งทีมงานจะคอยตรวจสอบเอกสารของ นักเรียน ก่อนดำเนินการการส่งสมัครทุน และ หลังจาก ส่งเอกสารสมัครทุนไปแล้ว ทีมงานจะคอยติดตามกับอาจารย์ และหน่วยงานในจีน หากมีเอกสารใดผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไข จะช่วยประสานงานแก้ไขให้นักเรียนค่ะ

 

เลือกเรียนคณะอินเตอร์ (สอนเป็นภาษาอังฤษ) 1 ใน 3 คณะนี้ ที่มหาวิทยาลัย Fuzhou University

 • คณะ International Economy and Trade 
 • คณะ Computer Science and Technology
 • คณะ Civil Engineering 

 

สมัครก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2561

ทราบผลทุนก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2561

>ดาวน์โหลดรายละเอียดบริการสมัครทุน (PDF)<<

คลิกที่นี่เพื่อ กรอกใบสมัครออนไลน์

มูลค่าทุน

 • ฟรี ค่าเรียนปีละ 26,000 หยวน (130,000 บาท/ปี)
 • ฟรี ค่าที่พัก ปีละ 4,000-7,000 หยวน (20,000-35,000 บาท/ปี)
 • ฟรี เงินใช้จ่ายรายเดือน 800 หยวน/เดือน (40,000 บาท/ปี)
 • รวมมูลค่าทุน 205,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 4 ปีจนเรียนจบ (จะมีการพิจารณาการให้ทุนแต่ละปี โดยมหาวิทยาลัยจะดูจากผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน)

 

นักเรียนมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง นอกเหนือจากนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับประเทศจีน
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ไทย(ที่รพ.จุฬาฯ 850 บาท) และ ที่จีน (ประมาณ 150-300 หยวน)
 • ค่า Residence permit 800 หยวน/ปี (4,000 บาท/ปี)
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 800 หยวน/ปี (4,000 บาท/ปี)

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาหน้าพาสปอร์ต
 • รูปขอวีซ่าจีน 6  ใบ
 • Recommendation Letter จดหมายแนะนำจากครู/อาจารย์ 2 ฉบับ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • Transcript ม.ปลาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาม.ปลาย (เป็นภาษาไทยหรือ ภาษาอังกฤษ)
 • ผลสอบ IELTS 5.0 หรือ Toefl 61 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆในระดับเดียวกัน
 • ผลตรวจสุขภาพ 
 • เรียงความแนะนำตัวเอง แผนการเรียนในอนาคต เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 800 คำ

 

คุณสมบัติ การสมัคร

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษในระดับดี (ต้องมีผลสอบ IELTS 5.0/toefl 61 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆในระดับเดียวกัน)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

 

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์  คลิกที่นี่เพื่อ กรอกใบสมัครออนไลน์
 2. อีเมลล์ติดต่อกลับจากโครงการเพื่อชำระมัดจำ 30,000 บาท (เมื่อโครงการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของนักเรียนผ่านแล้ว)
 3. โครงการประสานงานกับนักเรียนเพื่อเตรียมเอกสาร
 4. โครงการดำเนินการส่งใบสมัครทุน 
 5. โครงการดำเนินการ ติดตามผลกับทางมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
 6. ผลทุนออกไม่เกิน 15 พ.ค. 2561
 7. หลังจากทราบผลได้รับทุน นักเรียนชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ 30,000 บาท
 8. โครงการดำเนินการขอเอกสาร ยืนยันการสมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการขอวีซ่า
 9. โครงการดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนให้นักเรียน
 10. ประชุมแนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน
 11. นักเรียนจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปเรียน
 12. นักเรียนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนช่วงต้นเดือนกันยายน 2561

 

ทุนนี้เป็นทุนรัฐบาลท้องถิ่นในประเทศจีน เป็นแบบให้เปล่า นักเรียนไม่ต้องใช้ทุนคืน

ทางโครงการเป็นเพียงตัวกลางช่วยดำเนินการติดต่อ และ ติดตามผลทุนให้ ไม่ได้เป็นผู้พิจารณาผลทุน 

 

 

ทำไมต้องมีค่าบริการ?

เนื่องจาก ทางโครงการต้องมีทีมงานทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน เพื่อประสานงานการสมัครทุนให้นักเรียน โดยแต่ละขั้นตอน มีความซับซ้อน และใช้เวลามากกว่าการสมัครเรียนแบบทุนตัวเอง

 

ถ้าไม่ได้ทุน?

ถ้าหลังจากโครงการยื่นสมัครทุนให้นักเรียนแล้ว นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 30,000 บาท (คืนเงินให้เต็มจำนวน กรณีผลออกมา นักเรียนไม่ได้รับทุน) ปกติแล้ว ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์เข้าเรียน และไม่เคยทำผิดกฏหมายที่ไทยและที่จีน นักเรียนมีโอกาสได้รับทุนอยู่แล้วค่ะ

 

ถ้าได้ทุน แต่เปลี่ยนใจไม่เอาทุนแล้ว?

ถ้าผลทุนออกมาว่านักเรียนได้รับทุน แต่ไม่สะดวกรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าบริการ 30,000 บาทในทุกกรณี

 

>ดาวน์โหลดรายละเอียดบริการสมัครทุน (PDF)<<

คลิกที่นี่เพื่อ กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

 

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่
%d bloggers like this: