17 มี.ค. - 6 เม.ย. 62

โครงการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ที่ต้าเหลียนประเทศจีน (แบบมีสต๊าฟดูแล)

7 เม.ย. - 4 พ.ค. 62

โครงการเรียนภาษาจีนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฮาร์บิ้น ประเทศจีน (มีสต๊าฟดูแล)

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่