SummerJeen_long_Heu

 

หลักสูตรภาษาจีน 1 เทอม ( 4 เดือน )

เรียนวันที่ 1 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2559

รับสมัครวันนี้ – 31 มกราคม 2559

เรียนที่ Harbin Engineering University , เมือง ฮาร์บิ้น ประเทศจีน

 

หลักสูตร

เรียนภาษาจีน 20 คาบ/ อาทิตย์

เรียนวัฒนธรรมจีน 3 คาบ / อาทิตย์

มีหลักสูตรภาษาจีนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น (ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย) ถึง ระดับ Advance

ก่อนการเรียนจะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียนก่อน

 

ค่าใช้จ่ายนี้รวม

ค่าสมัครเรียน

ค่าเรียนภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน

ค่าหนังสือเรียน

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่ [Download not found]

2. ส่งเอกสาร ใบสมัคร และ สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก มาที่ Koy@SummerJeen.com หรือ Line ID : yakriannok

3. ชำระมัดจำค่าสมัครเรียน 5,000 บาท

4.ส่งเอกสารพาสปอร์ตตัวจริง และ รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ เพื่อดำเนินการสมัคร และ ขอวีซ่า

5.เมื่อวีซ่าออก ชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

6. เดินทางไปเรียนที่ Harbin Engineering University