เรียนภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน กวางโจว กรกฏาคม 2561

เรียน ภาษาจีน + เที่ยว  เมืองกวางโจว ประเทศจีน  South China University of technology 3 สัปดาห์ 39,900 บาท   เดินทาง 15 ก.ค. – 4 ส.ค. 2561 รับนร อายุ 16 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน   พักโรงแรมในมหาวิทยาลัย อยู่ใกล้ร้านอาหาร และ ตลาด (รวมค่าน้ำ ค่าไฟ FREE wifi เดินไปตึกเรียนเพียง 5-10 นาที)    โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง summerjeen และ มหาวิทยาลัย South china university of technology เมืองกวางโจว หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากทั่วโลก ได้มาเรียนรู้ภาษาจีน […]

Read More

บริการสมัครทุนเรียนต่อป.ตรีที่ประเทศจีน

บริการดำเนินการสมัครทุนเรียนต่อประเทศจีน ค่าบริการในการสมัครทุน 60,000 บาท (มูลค่าทุนที่โครงการสมัครให้ 205,000 บาท/ปี ) รวมค่าใช้จ่ายดังนี้ Workshop (แนะนำการเขียนเรียงความ  และ เตรียมตัวก่อนไปเรียน)  ดำเนินการกรอกใบสมัครทุนทุกขั้นตอน แปลเอกสารแบบมีตรารับรอง ส่งเอกสารสมัครทุนไปประเทศจีน ติดตามผลสมัครทุน ค่าธรรมเนียมส่งเอกสาร offer ทุนจากประเทศจีน ดำเนินการขอวีซ่านักเรียนจีน และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน     จริงๆแล้ว การสมัครทุนรัฐบาลท้องถิ่นของจีนไม่ยาก แต่ ส่วนมากนักเรียนไทยจะพลาดเรื่องเอกสาร และ การติดตามผล  ทางโครงการจึงจัดให้มีทีมงานผู้เชียวชาญการสมัครทุนรัฐบาลต่างๆในประเทศจีน  ซึ่งทีมงานจะคอยตรวจสอบเอกสารของ นักเรียน ก่อนดำเนินการการส่งสมัครทุน และ หลังจาก ส่งเอกสารสมัครทุนไปแล้ว ทีมงานจะคอยติดตามกับอาจารย์ และหน่วยงานในจีน หากมีเอกสารใดผิดพลาด หรือ ต้องการแก้ไข จะช่วยประสานงานแก้ไขให้นักเรียนค่ะ   เลือกเรียนคณะอินเตอร์ (สอนเป็นภาษาอังฤษ) 1 ใน 3 คณะนี้ ที่มหาวิทยาลัย Fuzhou University คณะ International […]

Read More
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่