ทุนส่วนลด เรียนภาษา 4 เดือน​+ ป.โท 2-3 ปี

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เปิ้งปู้ 1 เทอม (4 เดือน) + ป.โท 2-3 ปี คณะ International Business (ภาคภาษาจีน) สำหรับ นักเรียนที่มี HSK 4 แล้วเท่านั้น   หลังจากเรียนภาษาจีนแล้ว 1 เทอม และสอบผ่าน HSK 5 นร จะได้รับทุนฟรีค่าที่พักช่วงเรียน ป.โท ต่อ !  กรณี เรียน 1 เทอมแล้ว สอบไม่ผ่าน HSK 5 จ่ายเพิ่มเฉพาะค่าหอ 4000 หยวน/ปี   เรียนภาษาจีน มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2563 จากนั้น เรียน ป.โทต่อีก 2-3 ปี เริ่มเรียน กันยายน […]

Read More
รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่