กรุณาเลือกระยะเวลาที่ต้องการสมัคร

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ้ป วันที่ 7 มิ.ย. - 4 ก.ค. 63 - 53,000 บาท


สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะสำหรับ นร ที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีค่ะ)
อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 18 ก.ค. 63) เพิ่มเงิน 10,000 บาท
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 1 ส.ค. 63) เพิ่มเงิน 20,000 บาท

** รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้ว

** ไม่มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถบัส 20 หยวน, รถ Taxi 300 หยวน)