กรุณาเลือกระยะเวลาที่ต้องการสมัคร

เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ้ป วันที่ 13 ต.ค. - 2 พ.ย.. 2562 - 48,000 บาท


สำหรับ นักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (เหมาะสำหรับ นร ที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีค่ะ)
อยู่ต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 16 พ.ย. 62) เพิ่มเงิน 10,000 บาท
อยู่ต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 30 พ.ย. 62) เพิ่มเงิน 20,000 บาท
อยู่ต่ออีก 6 สัปดาห์ (กลับวันที่ 14 ธ.ค. 62) เพิ่มเงิน 30,000 บาท
อยู่ต่ออีก 8 สัปดาห์ (กลับวันที่ 28 ธ.ค. 62) เพิ่มเงิน 40,000 บาท

** รวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ แล้ว

** ไม่มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
** ไม่รวมค่าอาหาร ไม่มีทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 62 เป็นต้นไป
** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถบัส 20 หยวน, รถ Taxi 300 หยวน)