ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เมืองเปิ้งปู้ 1 ปี

ด่วน ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เปิ้งปู้ 1 เทอม (4 เดือน)

 

(สมัครก่อน 20 พ.ย. 62 ฟรีตั๋วเครื่องบิน !)

 

เรียน มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2563

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

 

หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Anhui University of Finance and Economics

 

ค่าโครงการทั้งหมด 49,000 บาท/ 4 เดือน

รวมค่าเรียน+ ที่พัก + วีซ่า + ตั๋วเครื่องบิน แล้ว

(ปกติ 7x,xxx บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

-ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง 1 มีนาคม 2563 –  30 มิถุนายน 2563

ค่าหอพักห้อง 4 คน แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง 1 มีนาคม 2563 –  30 มิถุนายน 2563 ฟรีค่าน้ำค่าไฟ

ฟรี ตั๋วเครื่องบินขาไป กรุงเทพฯ – สนามบินเหอเฟย์ ตามวันที่กำหนด (เมื่อส่งเอกสารสมัครก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

ฟรี รถจากสนามบินเหอเฟย์ ส่งที่มหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนด (เมื่อส่งเอกสารสมัครก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)

ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics
ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับประมาณ 7,000-10,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน/4 เดือน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– หากต้องการปรับเป็นพักห้องคู่ เพิ่มเงิน 1600 หยวน / 4 เดือน ( ห้องมีจำนวนจำกัด หากต้องการพักห้องคู่กรุณาแจ้งและชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุนค่ะ) 

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,000 – 2,500 หยวน/เดือน

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

หอพักใน Anhui University of Finance and economics
หอพักใน Anhui University of Finance and economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน (ต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 6 สัปดาห์

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 10,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากทราบผลทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 20 ม.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย  ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeen หรือ summerjeenth

 

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่
%d bloggers like this: