ทุนเรียนภาษาจีน ที่ เมืองเปิ้งปู้ 1 ปี 55,000 บาท

ด่วน ทุนเรียนภาษาจีน ที่ เปิ้งปู้ 1 ปี

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

 

ทุนเรียนภาษาจีน เรียน กันยายน 2563 – มิถุนายน 2564

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน )

 

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

ทุนเรียนภาษาจีน

 

หลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย Anhui University of Finance and Economics

 

ค่าโครงการทั้งหมด 55,000 บาท/ 1 ปี

รวมค่าเรียน+ ที่พัก + วีซ่า  แล้ว

(ปกติ 9x,xxx บาท/ปี)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

-ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง กันยายน 2563 –  มิถุนายน 2564

ค่าหอพักห้อง 4 คน แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่างกันยายน 2563 –  มิถุนายน 2564 ฟรีค่าน้ำค่าไฟ

ฟรี รถจากสนามบิน ส่งที่มหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนด 

ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics
ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– หากต้องการปรับเป็นพักห้องคู่ เพิ่มเงิน 4,000 หยวน / ปี ( ห้องมีจำนวนจำกัด หากต้องการพักห้องคู่กรุณาแจ้งและชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุนค่ะ) 

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,000 – 2,500 หยวน/เดือน

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

หอพักใน Anhui University of Finance and economics
หอพักใน Anhui University of Finance and economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน (ต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 ก.ย. 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน 
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 6 สัปดาห์

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 10,000 บาท ภายใน 14 ก.ค. 63

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 14 ก.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย  ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

 

%d bloggers like this: