เรียนภาษาจีนที่ชางโจว 1 ปี 69,000 บาท/ปี รวมค่าเรียน ที่พักแล้ว

ด่วน ทุนส่วนลด เรียนภาษาจีนที่ชางโจว 1 ปี

 

(ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 63)

หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

 หลักสูตร เรียนภาษาจีนที่ชางโจว เรียนกับเพื่อนนานาชาติ

เรียน กันยายน  2563 – มิถุนายน 2564

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

 

หลักสูตรเรียนภาษาจีนที่ Cangzhou technical college เมืองชางโจว ประเทศจีน

 

ค่าโครงการทั้งหมด 69,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (กันยายน  2563 – มิถุนายน 2564)

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ กันยายน  2563 – มิถุนายน 2564

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนเข้าประเทศจีน 

– ค่าส่งเอกสารระหว่างประเทศไทย-จีน ทุกขั้นตอน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน, สมัครทุน และขอวีซ่าจีน 

– ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิด 

– ฟรี พี่สต๊าฟคนไทยไปส่งที่มหาวิทยาลัยในวันที่กำหนด และช่วยดำเนินการเช็คอินเข้าที่พัก รายงานตัวลงทะเบียนเรียน (กรณี เดินทางไปวันอื่นๆ นักเรียนจะต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยเอง และ ดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนเองค่ะ)

 

เรียนภาษาจีนที่ชางโจว

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุด้านบน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่ามัดจำ 1,800 หยวน (ชำระตอนได้รับจดหมายยืนยันทุน และ นร จะได้รับคืน 1,800 หยวนหลังเรียนจบ 1 ปี)
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี
 • ค่าหนังสือเรียนประมาณ 600 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

 

เรียนต่อจีน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน (ต้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

เรียนประเทศจีน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน 
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษแบบสแกนสี)
 • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษแบบสแกนสี)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุนเรียนภาษาจีน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยื่นทีหลังได้ ภายในวันที่ 30 ก.ค. 63)
ห้องพักสำหรับนักเรียนเรียนภาษาจีน
รูปหอพักที่ นร จะได้เข้าพัก

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครเรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่กำหนด  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าโครงการส่วนที่สาม 6,600 หยวน ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทางในประเทศจีน เพื่อเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

 

เรียนภาษาจีน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

เรียนประเทศจีน

%d bloggers like this: