ทุนส่วนลดเรียนป.ตรี ที่ฉางเต๋อ 4 + 1 ปี

ทุนส่วนลดเรียนป.ตรี ภาคภาษาจีน 4 ปี

(สมัครก่อน 23  ก.ค. 62 หรือจนหมดโควต้า)

มหาวิทยาลัย Hunan University of Arts and Science 

เมืองฉางเต๋อ ประเทศจีน

 

ทุนส่วนลดเรียนป.ตรี ภาคภาษาจีน  

คณะ International Economics and trade (โควต้าเต็มแล้วค่ะ)

คณะ Computer Science and Technology 

*ถ้ามี ผลสอบ HSK ระดับ 4 สามารถเข้าเรียนป.ตรีได้เลย

*ถ้าไม่มี ผลสอบ HSK ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1 ปี (ฟรีค่าเรียนภาษา)

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

รู้ผลทุน ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากสมัคร

 

ค่าโครงการ 49,000 บาท

(จ่ายค่าเรียนป.ตรีปีละ 25,000 บาท + ค่าหอปีละ 10,000 บาท )

ปกติค่าเรียน+ค่าหอ ป.ตรี ปีละ 105,000 บาท

 

 

ค่าโครงการ 49,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใบสมัครเรียน

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน

– (กรณีไม่มีผลสอบ HSK) ฟรี ค่าเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน ระหว่าง เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 และ มีนาคม – มิถุนายน 2563

– ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

– ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

– กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1  ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าเรียน ป.ตรี 5,000 หยวน/ปี
 • ค่าหอพักแบบห้องคู่ 2,000 หยวน/ปี
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

 

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-22 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2562 )
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน/อังกฤษ
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สัญญาตกลงยืนยันสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 24,000 บาท ภายในวันที่ 2 ส.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องสอบผ่าน HSK ระดับ 4 ก่อน จึงจะสามารถรับทุนส่วนลดเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีต่อได้
 • ระหว่างเรียน นักเรียนจะต้องสอบผ่านทุกวิชาบังคับของคณะที่นักเรียนลงเรียน หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID : summerjeen หรือ summerjeenth

โทร : 086-403-2730

 

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัย
%d bloggers like this: