โครงการเรียนภาษา และ ทัศนศึกษา เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

โครงการเรียนภาษา และ ทัศนศึกษา เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน

9 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2562   

51,000 บาท

โปรโมชั่น

สมัครเดี่ยว ก่อน 30 เม.ย. 62 ลดเพิ่ม 1,000 บาท / คน

สมัครเป็นคู่ ก่อน 30 เม.ย. 62 ลดเพิ่ม 1,500 บาท/ คน

 

>>กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่<<

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF) คลิกที่นี่<<

 

รับสมัคร อายุ 12-40 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
เรียนภาษาจีนเข้มข้น  มีพาเที่ยวเสาร์-อาทิตย์โดยรถทัวร์ส่วนตัว
มีพี่สต๊าฟคนไทยอยู่ดูแลตลอด 4 สัปดาห์

           โครงการเรียนภาษาจีน และ ทัศนศึกษา ต้าเหลียน ประเทศจีน เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการ SummerJeen และ มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ซึ่ง SummerJeen จัดที่ต้าเหลียนขึ้นเป็นครั้งที่สอง หลังจากประสบความสำเร็จจากการจัดโครงการมากกว่า 10 ครั้ง ณ เมืองต่างๆในประเทศจีนตลอดระยะเวลา 4 ปี  (สามารถดูรีวิว และ ภาพโครงการครั้งก่อนๆได้ที่ www.SummerJeen.com)

           โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาได้ไปเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบเรียนรู้การอยู่ในสังคมพบเพื่อนใหม่จากหลายจังหวัด ,หลายโรงเรียนและหลายภาษา (สำหรับนักเรียนที่ไม่พื้นฐานภาษาจีนมาก่อนหรือระดับต้นจะได้เรียนกับเพื่อนคนไทยที่ไปพร้อมกันในกรุ๊ปและนักเรียนที่มีพื้นฐานสามารถฟังพูดอ่านเขียนได้ในระดับกลาง-สูงจะได้เรียนกับเพื่อนนานาชาติ )

ในโครงการนักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์-ศุกร์เป็นวิชาภาษาจีน 20 คาบ/สัปดาห์และวัฒนธรรมจีน 1 คาบ/สัปดาห์ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์พี่เลี้ยงจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองต้าเหลียน

 

รับสมัครไม่เกิน 30 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ
ปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน

 

ตารางเรียนและกิจกรรม (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

 

ค่าโครงการ รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม. – ต้าเหลียน ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าจีน
 • ค่าดำเนินการขอวีซ่าจีน
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าที่พักห้องคู่ มีห้องน้ำในตัว ตลอดโครงการ
 • ค่าเดินทางไป-กลับ จากสนามบินไปมหาวิทยาลัย
 • ค่างานเลี้ยงอำลา
 • ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
 • ค่าประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุ
 • พี่สต๊าฟคนไทยดูแลที่ต้าเหลียน 9 มิ.ย. – 5 ก.ค. 62
 • ฟรี เสื้อยืด SummerJeen
 • ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง (เข้าร่วมหรือไม่ก็ได้)

 

ค่าโครงการ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร 3 มื้อ , ค่าขนม, ค่าโทรศัพท์ ,หนังสือเรียน , ค่าเดินทางอื่นๆนอกเหนือจากรายการระบุ แนะนำให้นักเรียนพกเงินส่วนตัวไปประมาณ 2,000-4,000 หยวน หรือ ประมาณ 10,000-20,000 บาท / 4 สัปดาห์

 

สามารถเลือกอยู่ต่อเองได้ (สำหรับ นร อายุเกิน 18 ปีเท่านั้น)

ไม่มีการเรียนการสอนในวันที่ 5 – 14 ก.ค. 62 และมีการสอบเปลี่ยน Level อีกครั้งในวันที่ 12 ก.ค. 62

เรียนต่ออีก สัปดาห์ (กลับวันที่ 19 ก.ค. 62) เพิ่มเงิน 15,700 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

เรียนต่ออีก 2 สัปดาห์ (กลับวันที่ 26 ก.ค. 62) เพิ่มเงิน 20,200 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

เรียนต่ออีก 3 สัปดาห์ (กลับวันที่ 2 ส.ค. 62) เพิ่มเงิน 24,400 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

เรียนต่ออีก 4 สัปดาห์ (กลับวันที่ 9 ส.ค.62) เพิ่มเงิน 28,900 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

เรียนต่ออีก 5 สัปดาห์ (กลับวันที่ 16 ส.ค. 62) เพิ่มเงิน 32,800 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

เรียนต่ออีก สัปดาห์ (กลับวันที่ 23 ส.ค. 62) เพิ่มเงิน 36,700 บาท (รวม ค่าเรียน+ค่าที่พัก+ค่าน้ำ+ค่าไฟ )

 

** ไม่มีทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 23 ส.ค. 62

** ไม่มีพี่คนไทยอยู่ดูแลที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 ก.ค. – 23 ส.ค. 62

** ถ้าอยู่ต่อ ไม่รวมค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบิน (รถไฟใต้ดิน 8 หยวน, รถ Taxi 50 หยวน)

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัคร ออนไลน์ผ่านลิงค์นี้ >> ใบสมัครออนไลน์
2.รออีเมลล์ตอบกลับ แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ
3.ชำระเงินมัดจำโครงการ 5,000 บาท
4.ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน และดำเนินการขอวีซ่า
5.ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายใน 9 พ.ค. 2562

 

คำถามที่พบบ่อย

1. ค่าใช้จ่าย 51,000 บาท ไม่รวมอะไรบ้าง?

ตอบ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่าหนังสือ ฯลฯ

2. ควรพกเงินไปเท่าไหร่?

ตอบ แนะนำให้พกไป 2,000-4,000 หยวน หรือ ประมาณ 10,000-20,000 บาท / 4 อาทิตย์

3. มีพี่เลี้ยงคนไทยดูแลไหม?

ตอบ มีพี่เลี้ยงคนไทย ดูแลตั้งแต่ ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ จนกลับถึงสุวรรณภูมิค่ะ วันที่ 9 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2562

4. อากาศที่ต้าเหลียน เป็นอย่างไร?

ตอบ ช่วงเดือน มิถุนายน ประมาณ 20-30 องศาเซลเซียส

5. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนไปได้ไหม?

ตอบ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็ไปได้ค่ะ (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษ) ทางมหาวิทยาลัย จะมีสอบวัดระดับก่อนเรียน และจะจัดคลาสให้ตามระดับที่สอบได้ค่ะ

6. โครงการนี้รับอายุเท่าไหร่?

ตอบ รับผู้สนใจ ชาย/หญิง อายุ 12-40 ปีค่ะ

7. สมัครเข้าร่วมโครงการยังไง?

ตอบ กรอกใบสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ในหน้าเว็บไซต์ summerjeen.com แล้วรออีเมลล์ตอบกลับจากโครงการภายใน 1-2 วันทำการค่ะ

8. โครงการปิดรับวันไหน?

ตอบ ปิดรับเมื่อครบจำนวน 30 คน ค่ะ

9. โครงการนี้จัดมาแล้วกี่ครั้ง?

ตอบ โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง SummerJeen และ Dalian Maritime University จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 (ครั้งแรกจัดไปเมื่อตุลาคม 2561 ค่ะ)  ครั้งก่อนๆจัดขึ้นที่เมืองอื่นๆได้แก่ ฮาร์บิ้น กวางโจว ฉงชิ่ง และ เซี่ยงไฮ้ ภาพโครงการครั้งก่อนๆ สามารถดูได้ที่หน้าเว็บ SummerJeen.com

10.การเรียนเป็นอย่างไร?

ตอบ เมื่อไปถึงที่มหาลัยแล้ว จะมีสอบวัดระดับเพื่อแบ่งชั้นเรียน ตามแต่ละระดับของนักเรียน มีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานพูดจีนไม่ได้เลย ถึง ระดับ Advance น้องๆจะได้เรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์  และ จะได้เรียนวัฒนธรรมจีน 1 คาบ/อาทิตย์ เช่น ตัดกระดาษแบบจีน , เขียนพู่กันจีน ,กังฟู ฯลฯ

11. พักที่ไหน อย่างไร?

ตอบ นักเรียน จะได้พักในหอพัก นานาชาติของมหาวิทยาลัย โดยพักห้องละ 2 คน ภายในห้อง จะมีเตียงเดี่ยว 2 เตียง, ห้องน้ำส่วนตัว ,โต๊ะเขียนหนังสือ , เก้าอี้

12. ทานอาหารอย่างไร ที่ไหน?

ตอบ น้องๆ สามารถทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยได้ ปกติ อาหารเช้ามื้อละไม่เกิน 5 หยวน มื้อกลางวัน,เย็น มื้อละไม่เกิน 15 หยวน หรือ สามารถทานที่ร้านอาหารนอกมหาวิทยาลัยได้ มื้อละประมาณ 15-25 หยวน

13. ต้าเหลียน ดีอย่างไร?

ตอบ ต้าเหลียนเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหลียวหนิง บ้านเมืองทันสมัย สะอาด ปลอดภัย มลพิษต่ำ ผู้คนเป็นมิตร เดินทางสะดวกมีรถไฟใต้ดินถึงทุกที่ ภาษาจีนกลางชัด ฟังง่าย 

 

>>กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่<<

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF) คลิกที่นี่<<

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

%d bloggers like this: