เรียนภาษาจีนที่หังโจว ประเทศจีน

PROMOTION เรียนภาษาจีนที่หังโจว

( แบบอยู่เอง ไม่มีสต๊าฟดูแล )  

เดินทางไป แบบมีพี่สต๊าฟไปส่งถึงหังโจว ฟรี วันที่ 21 ก.พ. 67 เริ่มเรียน 26 ก.พ. 67 

(กำหนดการเปิดเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง)  

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

กรอกใบสมัครเรียน

เรียนที่ Hangzhou Normal University , หังโจว ประเทศจีน

ค่าโครงการเรียนภาษาจีนที่ หังโจว

 • 1 เทอม 72,900 บาท
 • 1 ปี 134,000 บาท

เรียน 1 เทอม ประมาณ 4 เดือน

เรียน 1 ปี =  เรียน 1 เทอม ปิดเทอม 2 เดือน และเรียนต่ออีก 1 เทอม

 

ค่าโครงการ รวม

 • ค่าบริการสมัครเรียน
 • ค่าใบสมัครเรียน
 • ค่าเรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ (ฟรีเรียนวัฒนธรรมจีน)
 • ค่าหอพักอินเตอร์ แบบห้องเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว
 • ค่ารถรับจากสนามบินหังโจวไปส่งที่มหาวิทยาลัย
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่ากรอกฟอร์มขอวีซ่าจีน และ นัดหมายคิวสแกนนิ้วที่ศูนย์วีซ่าจีน

ค่าโครงการ ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม – หังโจว ประมาณ 10,000-16,000 บาท
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,760 บาท (ชำระที่ศูนย์วีซ่าจีน วันที่นักเรียนไปสแกนนิ้ว)
 • ค่าอาหารประมาณวันละ 20-40 หยวน
 • ค่าน้ำและค่าไฟ ประมาณ เดือนละ 100-200 หยวน
 • ค่าหนังสือเรียนประมาณ 100-250 หยวน
 • ค่าตรวจสุขภาพ และ สารเสพติดในเลือดที่ประเทศจีน 800 หยวน
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่ามือถือ,ค่า Wifi,ค่าเดินทางอื่นๆ ,ค่าทัศนศึกษา ฯลฯ

รายละเอียดตารางเรียน

เรียนภาษาจีน วันจันทร์-ศุกร์ 20 คาบ / อาทิตย์ และ เรียนฟรีวิชาวัฒนธรรมจีน

ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีน แต่ละระดับ และ แยกเรียนตามระดับที่สอบได้  ตารางเรียนจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่สอบได้ะดับไหน มีเรียนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในห้องเรียนจะมีนักเรียนจากนานาชาติ เช่น เกาหลี , รัสเซีย  ฯลฯ มีนักเรียน ประมาณ 15-25 คน /ห้อง 

 • เทอมกันยายน :  เริ่มต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคม 
 • เทอมมีนาคม : เริ่มต้นเดือนมีนาคม – ต้นเดือนกรกฎาคม

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

กรอกใบสมัครเรียน

รายละเอียดการเดินทาง

กำหนดเปิดเทอมวันที่ 26 ก.พ. 67 ถ้าเดินทางไปพร้อมสต๊าฟคือไปวันที่ 21 ก.พ.67 พี่สต๊าฟจะช่วยเรื่องเช็คอินเข้าที่พัก ลงทะเบียนเรียน แนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ค่ะ (กำหนดการเดินทางพร้อมสต๊าฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเทอม แต่จะแจ้งให้ นักเรียนทราบก่อนเดินทาง 1 เดือนค่ะ )

หรือ นักเรียนสามารถเลือกวันเดินทางไปเองได้ ภายในวันที่ 21 ก.พ. – 25 มี.ค. 67 (กรณีเดินทางไปด้วยตัวเองทีหลัง นักเรียนจะต้องอ่านหนังสือเรียนเองในส่วนที่คอร์สเริ่มไปแล้ว ) 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 – 45 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ต้องใช้ผลตรวจสุขภาพ) ขอฟอร์มตรวจสุขภาพได้จาก SummerJeen
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ

วิธีการสมัครและขั้นตอนต่างๆ

 1. กรอกใบสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ >>คลิกกรอกใบสมัครที่นี่<< 
 2. รอเมลล์ตอบกลับ และ ชำระมัดจำค่ามัดจำโครงการ 5,000 บาท
 3. ส่งไฟล์หน้าพาสปอร์ต และ รูปถ่าย มาที่โครงการทาง Line หรือ email เพื่อดำเนินการสมัครเรียน
 4. โครงการติดต่อนักเรียนเพื่อให้เลือกวันสแกนนิ้วที่ศูนย์วีซ่าจีน
 5. นักเรียนไปศูนย์วีซ่าจีนเพื่อยื่นเอกสาร และ สแกนนิ้ว
 6. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 7. เดินทางไปเรียนที่หังโจว
 8. มหาวิทยาลัยเตรียมรถมารับที่สนามบินหังโจว 

 

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการ รวมค่าที่พักเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้พักในหอพักนักเรียนนานาชาติ พักห้องละ 1 คน  มีห้องน้ำในตัว ในห้องพักมี เตียง , ตู้เสื้อผ้า , โทรทัศน์ , ตู้กดนำ้ ,กาต้มน้ำร้อน , โต๊ะหนังสือ ,เก้าอี้  ในห้องน้ำมี เครื่องทำน้ำอุ่น 

    คำถามที่พบบ่อย

1. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย สมัครเรียนได้ไหม?

ตอบ สมัครได้ค่ะ แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย แนะนำให้เริ่มเรียนตอนเปิดเทอม เดือน มีนาคม หรือ เดือน กันยายน ค่ะ จะได้เรียนตามเพื่อนๆทันค่ะ

2. มีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยไหม?

ตอบ ถ้าเลือกเดินทางวันที่ 21 ก.พ. 67  จะมีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ถ้าต้องการเดินทางวันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ นักเรียนต้องเดินทางไปเองค่ะ แต่ทางเราจะประสานงานให้มีรถมารับจากสนามบินหังโจวไป ส่งที่หอพักในมหาวิทยาลัยค่ะ

3. มีสต๊าฟดูแลอยู่ที่จีนไหมคะ?

ตอบ ไม่มีค่ะ แต่หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อทางเราให้ช่วยประสานงานได้ค่ะ ถ้าหากต้องการไปแบบมีสต๊าฟอยู่ดูแลตลอดโครงการ แนะนำให้ไปแบบโครงการมีสต๊าฟดูแลค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่ www.SummerJeen.com

4. เรึยนจบมีใบประกาศนียบัตรให้ไหมคะ?

ตอบ มีค่ะ ออกให้โดยมหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University

5. เพื่อนๆในห้องเรียนเป็นคนไทยหรือต่างชาติค่ะ?

ตอบ มีทั้งไทย และ ต่างชาติค่ะ

6. หอพัก เป็นอย่างไร?

ตอบ พักที่หอพักอินเตอร์ สำหรับ นักเรียนต่างชาติค่ะ พักห้องเดี่ยว มีห้องน้ำในตัว สะอาด และ ปลอดภัยค่ะ

7. เรึยนภาษาจีนวันไหนบ้าง เวลากี่โมง วันละกี่ชั่วโมง?

ตอบ เรียนภาษาจีน วันจันทร์-ศุกร์ สัปดาห์ละ 20 คาบ วันเสาร์-อาทิตย์ไม่มีการเรียนการสอน แต่ละระดับตารางเรียนภาษาจีนจะไม่เหมือนกันค่ะ อยู่ที่ว่าสอบได้ระดับไหนค่ะ

8. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ตัวเมืองไหม?

ตอบ จากมหาวิทยาลัยไปแหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง นั่งรถเมล์ไปประมาณ 40-60 นาทีค่ะ

9. ขากลับ กลับเองหรือ มีสต๊าฟมารับ

ตอบ นักเรียนสามารถเรียกแท็กซี่กลับเอง หรือ ให้ทางเราประสานงานจองรถ เพื่อไปส่งที่สนามบินให้ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 300 หยวนค่ะ

10. อายุเยอะแล้ว สมัครเรียนได้ไหม?

ตอบ รับสมัคร นักเรียนอายุ 18-45 ปีค่ะ

 

เอกสารที่ต้องสแกนส่งให้โครงการเพื่อสมัครเรียน

 • หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปหน้าตรงสำหรับขอวีซ่าจีน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • วุฒิการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
 • Transcript การศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษ
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ผลตรวจสุขภาพจาก รพ.  >>คลิกดาวนโหลดฟอร์มสำหรับตรวจสุขภาพ<<

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)

กรอกใบสมัครเรียน

สอบถามรายละเอียด คอร์สเรียนภาษาจีนที่หังโจว ได้ที่

โทร 086-403-2730

Line ID : SummerJeenTH

 ทุนเรียนจีน

%d bloggers like this: