เรียนภาษาจีนที่หังโจว ประเทศจีน

PROMOTION เรียนภาษาจีนที่หังโจว 

( แบบอยู่เอง ไม่มีสต๊าฟดูแล )  

เริ่มเรียน ต้นเดือนมีนาคม , ต้นเดือนกันยายน 

เดินทางไป แบบมีพี่สต๊าฟไปส่งถึงหังโจว ฟรี วันที่ 19 ก.พ. 63

เริ่มเรียน 24 ก.พ. 63  

(กำหนดการเปิดเทอมอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 

เรียนที่ Hangzhou Normal University , หังโจว ประเทศจีน 

 

ค่าโครงการ

 • 1 เทอม พักห้องเดี่ยว  84,000 บาท (ประมาณ 16 สัปดาห์)
 • 1 ปี พักห้องเดี่ยว 150,000 บาท (= 2 เทอม เรียน 1 เทอม ปิดเทอม 2 เดือน และเรียนต่ออีก 1 เทอม)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ค่าโครงการ รวม

 • ค่าเรียนภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ (ฟรีเรียนวัฒนธรรมจีน)
 • ค่าสมัครเรียน
 • ค่าหอพักอินเตอร์ แบบห้องคู่ ห้องน้ำในตัว
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม – หังโจว สายการบิน Air China หรือเทียบเท่า (โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม)
 • ค่าวีซ่านักเรียน เข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
 • ค่ารถรับจากสนามบินหังโจวไปส่งที่มหาวิทยาลัย
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ฟรีดำเนินการสมัครเรียน และ ยื่นขอวีซ่าจีน

ค่าโครงการ ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเกินจาก 20 กิโลกรัม
 • ค่าอาหารประมาณวันละ 20-40 หยวน
 • ค่าน้ำและค่าไฟ ประมาณ เดือนละ 100-200 หยวน
 • ค่าหนังสือเรียนประมาณ 100-150 หยวน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่ามือถือ,ค่า Wifi,ค่าเดินทางอื่นๆ ,ค่าทัศนศึกษา ฯลฯ

 

 

รายละเอียดตารางเรียน

เรียนภาษาจีน วันจันทร์-ศุกร์ 20 คาบ / อาทิตย์ และ เรียนฟรีวิชาวัฒนธรรมจีน

ก่อนเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาจีน แต่ละระดับ และ แยกเรียนตามระดับที่สอบได้ ตารางเรียนจะไม่เหมือนกัน อยู่ที่สอบได้ะดับไหน มีเรียนทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน  ในห้องเรียนจะมีนักเรียนจากนานาชาติ เช่น เกาหลี , รัสเซีย   ฯลฯ มีนักเรียน ประมาณ 15-25 คน /ห้อง 

 เทอมกันยายน :  เริ่มต้นเดือนกันยายน – ต้นเดือนมกราคม 

เทอมมีนาคม : เริ่มต้นเดือนมีนาคม – ต้นเดือนกรกฎาคม

รายละเอียดการเดินทาง

กำหนดเปิดเทอมวันที่ 24 ก.พ. 63 ถ้าเดินทางไปพร้อมสต๊าฟคือไปวันที่ 19 ก.พ. 63 สต๊าฟจะช่วยเรื่องเช็คอินเข้าที่พัก ลงทะเบียนเรียน แนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยให้ค่ะ (กำหนดการเดินทางพร้อมสต๊าฟอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเทอม แต่จะแจ้งให้ นักเรียนทราบก่อนเดินทาง 1 เดือนค่ะ )

หรือ นักเรียนสามารถเลือกวันเดินทางไปเองได้ ภายในวันที่ 15 ก.พ. – 20 มี.ค. 63 

บินตรงจาก กรุงเทพฯ สู่หังโจว ด้วยสายการบิน Air China หรือเทียบเท่า (โหลดกระเป๋าได้ฟรี 23 กิโลกรัม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18-45 ปี 
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ

 

วิธีการสมัครและขั้นตอนต่างๆ

 1. กรอกใบสมัคร  ผ่านระบบออนไลน์ >> กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่
 2. รอเมลล์ตอบกลับ และ ชำระมัดจำค่ามัดจำโครงการ 5,000 บาท 
 3. ส่งพาสปอร์ต และ เอกสาร มาที่โครงการ เพื่อดำเนินการสมัครเรียน และ ยื่นขอวีซ่าประเทศจีน
 4. ชำระค่าโปรแกรมส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 30 วัน
 5. เดินทางไปเรียนที่หังโจว
 6. มหาวิทยาลัยเตรียมรถมารับที่สนามบินหังโจว

 

 

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการ รวมค่าที่พักเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะได้พักในหอพักนักเรียนนานาชาติ พักห้องละ 1 คน  มีห้องน้ำในตัว ในห้องพักมี เตียง , ตู้เสื้อผ้า , โทรทัศน์ , ตู้กดนำ้ ,กาต้มน้ำร้อน , โต๊ะหนังสือ ,เก้าอี้   ในห้องน้ำมี เครื่องทำน้ำอุ่น 

 

 

       คำถามที่พบบ่อย

1. ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย สมัครเรียนได้ไหม?

ตอบ สมัครได้ค่ะ แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย แนะนำให้เริ่มเรียนตอนเปิดเทอม เดือน มีนาคม หรือ เดือน กันยายน ค่ะ จะได้เรียนตามเพื่อนๆทันค่ะ

2. มีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยไหม?

ตอบ ถ้าเลือกเดินทางวันที่  19 ก.พ. 63 จะมีสต๊าฟไปส่งที่มหาวิทยาลัยค่ะ แต่ถ้าต้องการเดินทางวันอื่นๆนอกเหนือจากนี้ นักเรียนต้องเดินทางไปเองค่ะ แต่ทางเราจะประสานงานให้มีรถมารับจากสนามบินหังโจวไป ส่งที่หอพักในมหาวิทยาลัยค่ะ

3. มีสต๊าฟดูแลอยู่ที่จีนไหมคะ?

ตอบ ไม่มีค่ะ แต่หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อทางเราให้ช่วยประสานงานได้ค่ะ ถ้าหากต้องการไปแบบมีสต๊าฟอยู่ดูแลตลอดโครงการ แนะนำให้ไปแบบโครงการมีสต๊าฟดูแลค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่ www.SummerJeen.com

4. เรึยนจบมีใบประกาศนียบัตรให้ไหมคะ?

ตอบ มีค่ะ ออกให้โดยมหาวิทยาลัย Hangzhou Normal University

5. เพื่อนๆในห้องเรียนเป็นคนไทยหรือต่างชาติค่ะ?

ตอบ มีทั้งไทย และ ต่างชาติค่ะ

6. หอพัก เป็นอย่างไร?

ตอบ พักที่หอพักอินเตอร์ สำหรับ นักเรียนต่างชาติค่ะ เลือกได้ว่าจะพักห้องคู่ หรือ พักห้องเดี่ยว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) มีห้องน้ำ้ในตัว สะอาด และ ปลอดภัยค่ะ

7. เรึยนภาษาจีนวันไหนบ้าง เวลากี่โมง วันละกี่ชั่วโมง?

ตอบ เรียนภาษาจีน วันจันทร์-ศูกร์ สัปดาห์ละ 20 คาบ วันเสาร์-อาทิตย์ไม่มีการเรียนการสอน แต่ละระดับ ตารางเรียนภาษาจีนจะไม่เหมือนกันค่ะ อยู่ที่ว่าสอบได้ระดับไหนค่ะ

8. มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ตัวเมืองไหม?

ตอบ จากมหาวิทยาลัยไปแหล่งช้อปปิ้งกลางเมือง นั่งรถเมล์ไปประมาณ ครึ่งชั่วโมงค่ะ

9. ขากลับ กลับเองหรือ มีสต๊าฟมารับ

ตอบ นักเรียนสามารถเรียกแท็กซี่กลับเอง หรือ ให้ทางเราประสานงานจองรถ เพื่อไปส่งที่สนามบินให้ได้ค่ะ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคนละ 300 หยวนค่ะ

10. อายุเยอะแล้ว สมัครเรียนได้ไหม?

ตอบ รับสมัคร นักเรียนอายุ 18-45 ปีค่ะ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line ID : SummerJeen หรือ SummerJeenTH
โทร : 086-4032730
%d bloggers like this: