เรียนภาษาจีนที่กวางโจว 4 สัปดาห์ – 1 ปี

เรียนภาษาจีนที่กวางโจว 4 สัปดาห์ – 1 ปี

South China University of Technology,กวางโจว

เรียนภาษาจีนที่กวางโจว

เริ่มเรียน 2 มี.ค. 63 (เดินทาง 24 ก.พ. 63 พร้อมสต๊าฟคนไทย)

เลือกเรียนได้ 4 สัปดาห์ – 1 ปี

 

>> ดาวน์โหลด รายละเอียดที่นี่ <<

>>กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์<<

ค่าใช้จ่ายเรียนภาษาจีนที่กวางโจว

 

รายละเอียดการเรียน

มีให้เลือกเรียนภาษาจีน 3 ระดับ คือ ระดับ ต้น ,กลาง ,สูง แต่ละคลาสจะได้เรียน ภาษาจีนสัปดาห์ละ 22 คาบ คาบละ 45 นาที และ วิชาวัฒนธรรมจีน 1-2 คาบ คาบละ 45 นาที  ในห้องเรียนมีนักเรียน ประมาณ 20 คน มาจากหลายประเทศ เช่น เกาหลี ,รัสเซีย ,ไทย ฯลฯ

  ห้องเรียนภาษาจีนที่กวางโจว

รายละเอียดที่พัก

มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบไม่รวมหอพัก และ แบบรวมหอพักในมหาวิทยาลัย​(มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน)

แบบหอพักในมหาวิทยาลัย

มีให้เลือกแบบห้อง 2 เตียง และ ห้อง 4 เตียง ในห้องพักมีห้องอาบน้ำ และ ห้องสุขาในตัว มีเครื่องทำน้ำอุ่น 

มีเตียงเดี่ยว 2 เตียง , โต๊ะหนังสือ ,เก้าอี้ , ตู้เสื้อผ้า ,เครื่องปรับอากาศ

กรณี เป็นห้องแบบ 4 เตียง ขนาดห้องเท่ากัน ทุกอย่างเหมือนกัน จะต่างกันตรงเปลี่ยนจากเตียงเดี่ยว 2 เตียงเป็น เตียง 2 ชั้น 2 ชุด (รวมเป็น 4 เตียง)

ห้อง 2 เตียง พักห้องละ 2 คน เพศเดียวกัน

ห้อง 4 เตียง พักห้องละ 4 คน เพศเดียวกัน

 

 

 

 ค่าโครงการ รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- กวางโจว สายการบิน China Southern หรือ เทียบเท่า
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
 • ค่าสมัครเรียน
 • ค่า เรียนภาษาจีนที่กวางโจว ตลอดโครงการ
 • ค่าที่พักหอพักตามที่นักเรียนเลือก
 • ค่ารถมารับที่สนามบินกวางโจว ไป หอพักในมหาวิทยาลัย
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ฟรี พี่สต๊าฟคนไทยไปส่ง , ช่วยดำเนินการเรื่องเช็คอินเข้าที่พัก และพาไปลงทะเบียนเรียน เมื่อเดินทางพร้อมสต๊าฟ ในวันที่ 24 ก.พ. 63
 • ฟรี ดำเนินการสมัครเรียน จองที่พัก และขอวีซ่า
 • ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

ค่าโครงการ ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร , ค่ามือถือ , ค่ารถเมล์ ฯลฯ
  • ค่าหนังสือเรียน 
  • สำหรับ นักเรียนที่เลือกแบบไม่รวมหอพัก นักเรียนจะต้องจัดหาที่พักเอง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2500-4000 หยวน/ห้อง/เดือน
  • สำหรับ นักเรียนที่ เรียน มากกว่า 6 เดือน จะมีค่าตรวจสุขภาพ ประมาณ 700 หยวน และ ค่าทำ Residence Permit ประมาณ 800 หยวน (ทางมหาวิทยาลัยช่วยดำเนินการให้ นักเรียนชำระโดยตรงที่มหาวิทยาลัย)  ส่วนนักเรียนที่เรียน น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องทำ Residence Permit

   

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัคร เรียนภาษาจีนที่กวางโจว ผ่านระบบออนไลน์ >>กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์<<
 2. รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่าย 
 3. ชำระมัดจำโครงการ 5,000 บาท 
 4. ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน 
 5. ชำระค่าเรียน และ ค่าหอพัก ก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 6. เดินทางไปเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-45 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง     

 

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

 • พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน
 • สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุด 
 • สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)
 • แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ (ขอไฟล์จาก SummerJeen ค่ะ)
 • ผลตรวจสุขภาพ สำหรับ นักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน >ฟอร์มตรวจสุขภาพ<
 • วุฒิการศึกษา หรือ ทรานสคริป (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line ID : SummerJeenTH
โทร : 086-4032730
%d bloggers like this: