ทุนฟรีค่าเรียนป.โท ภาคภาษาอังกฤษที่ปักกิ่ง

ทุนฟรีค่าเรียนป.โท 2 ปีที่ ปักกิ่ง

(หลักสูตร Master of International Business ภาคภาษาอังกฤษ)

อย่าช้านะคะ ถ้าโควต้าหมด จะปิดรับทันทีค่ะ

 

เริ่มเรียน กันยายน 2563  

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

 

ทุนฟรีค่าเรียนป.โท แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัย Capital Normal University

ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน

 

 

ทุนฟรีค่าเรียนป.โท 

 

หลักสูตรป.โท MIB ภาคอินเตอร์สอนเป็นภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัย

Capital Normal University 

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 69,000 บาท/ 2 ปีการศึกษา

ทุนฟรีค่าเรียนตลอด 2 ปี (ปกติค่าเรียนปีละ 175,000 บาท)

นร รับผิดชอบค่าหอเอง 18,000 หยวน/ปี 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ทุนฟรีค่าเรียน ป.โท 2 ปี ภาคภาษาอังกฤษคณะ International Business

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากสมัคร ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

ป.โทที่ปักกิ่ง

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าลงทะเบียนรายงานตัว 800 หยวน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ครั้งแรกครั้งเดียว)

– ค่าหอพักห้องคู่ในมหาวิทยาลัย 18,000 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าตรวจสุขภาพที่จีน 400-800 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่า Residence Permit 600 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยในปักกิ่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 63)
 • จบการศึกษาป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน  
 • มีผลสอบ Ielts 6.0 หรือ Toefl 80 คะแนนขึ้นไป

ทุนฟรีค่าเรียนป.โท ที่ปักกิ่ง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 ก.ย.63)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • ทรานสคริปป.ตรี แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ
 • วุฒิป.ตรี แบบสแกนสีฉบับภาษาไทยตัวจริงและ ฉบับแปลภาษาอังกฤษ  
 • ผลสอบ IELTS 6.0 หรือ Toefl 80 คะแนนขึ้นไป
 • Recommendation Letter 2 ฉบับ
 • Study plan ภาษาอังกฤษ
 • CV ภาษาอังกฤษ
 • สัญญาตกลงการสมัครทุนฟรีค่าเรียนป.โท >> คลิกทีนี่ <<
 • ผลตรวจสุขภาพ  >>ใช้ฟอร์มนี้<<

ห้องพักทุนฟรีค่าเรียนป.โท

ภาพห้องพักเรียนป.โ

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 44,000 บาท ภายใน วันที่ 8 ก.ค. 63

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 8 ก.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางบริษัทฯ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องส่ง หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมให้บริษัทฯภายใน 5 สัปดาห์ หลังจากได้รับหนังสือยืนยันรับทุน มิเช่นนั้นจะถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ และ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการทุกกรณี
 • ระหว่างเรียน นักเรียนจะต้องสอบผ่านทุกวิชาบังคับของแต่ละคณะที่นักเรียนลงเรียน หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID :  summerjeenth

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

ทุนฟรีค่าเรียนภาษาจีน

ทุนเรียนจีน

ทุนเรียนต่อจีน

ทุนเรียนประเทศจีน

%d bloggers like this: