ทุนเรียนฟรีป.ตรี ที่ หนานจิง 4 ปี (พร้อมฟรีปรับภาษาก่อน 1 ปี)

ด่วน ทุนเรียนฟรีป.ตรี 4 ปี ที่

China Pharmaceutical University ,เมืองหนานจิง ประเทศจีน

ปิดรับสมัคร 19 มิ.ย. 63

หรือปิดรับทันทีเมือโควต้าเต็ม

 

ทุนเรียนฟรีป.ตรี เริ่มเรียน กันยายน 2563

ถ้ามีคะแนน HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป สามารถเริ่มเรียน ป.ตรีได้เลย

ถ้าไม่มีคะแนน HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป ทางมหาวิทยาลัยให้ทุนเรียนฟรีภาษาจีนเพื่อปรับภาษาก่อน 1 ปี ( หลังจากที่เรียน 1 ปี แล้ว ต้องสอบให้ผ่าน ระดับ 4 ถึงจะสามารถเข้าเรียนป.ตรีต่อได้)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร 

 

=== ค่าโครงการ 50,000 บาท ===

ทุนฟรีค่าเรียน แบบให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนคืน 

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

 

ทุนเรียนฟรีป.ตรี

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 50,000 บาท/ 4+1 ปีการศึกษา 

ฟรี ค่าเรียนตลอด 5 ปี

นักเรียนจ่ายค่าหอเอง 7,200 หยวน/ปี

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

-ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

-ฟรี ค่าเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ชั้นปีการศึกษาที่ 1-4 (ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป)

-ฟรี ค่าเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี (กรณีนักเรียนไม่มีผลสอบ HSK ระดับ 4 180 คะแนนขึ้นไป)

-ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

-ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

 

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้นไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าตรวจสุขภาพ 540 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

-ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 17-21 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • GPA ม.ปลายรวมมากกว่า 2.5 และไม่เคยมีเกรด 0 ใน Transcript
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ (ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจีน จะต้องเรียนปรับภาษาจีนก่อน 1 ปี และต้องสอบ HSK ระดับ 4 ให้ผ่าน 180 คะแนนจึงจะสามารถเข้าเรียน ป.ตรีได้)
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน 
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น) 
 • สัญญาตกลงการสมัคร ทุนเรียนฟรีป.ตรี >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  

 

รายชื่อคณะที่นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้

 

ดูรายละเอียดรายชื่อวิชาแต่ละคณะได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่เพื่อ Download <<

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร ทุนเรียนฟรีป.ตรี ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 25,000 บาท ภายใน วันที่ 3 ก.ค. 2563

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุนทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุนทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 3 ก.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร :086-403-2730

Line ID :summerjeenth

ทุนเรียนฟรีที่จีน

 

เรียนต่อจีน

ทุนเรียนปริญญาตรี

เรียนภาษาที่จีน

ทุนส่วนลดเรียนต่อจีน

%d bloggers like this: