เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปี ลดเหลือ 89,000 บาท/ปี เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปี

โควต้าพิเศษ ทุนส่วนลด เหลือ 89,000 บาท/ปี (ปกติ 106,000 บาท/ปี)

ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 63

หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ประเทศจีน

เรียน กันยายน  2563 – มิถุนายน 2564

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ China Phamaceutical University

อยู่ใจกลางเมืองหนานจิง มีไฟล์ทบินตรงจาก กทม. อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ 2 ชม เท่านั้น

 

 

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง

 

หลักสูตร เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ในมหาวิทยาลัย

China Pharmaceutical University

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 89,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

รวมค่าเรียน + ที่พัก 1 ปีแล้ว

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่า เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปีการศึกษา ระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2563 และ มีนาคม – มิถุนายน 2564

-ค่าที่พักห้องคู่ ในหอพักอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยระหว่าง กันยายน 2563 – มิถุนายน 2564

-ค่าใบสมัครเรียน

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ สมัครทุน

-ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

-ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

-ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

-ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระมัดจำค่าโครงการครั้งที่ 1  ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

-ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ห้องพัก เรียนภาษาจีนที่หนานจิง
หอพัก cpu

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน เรียนภาษาจีนที่หนานจิง >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 8,000 บาท ภายใน วันที่ 15 ก.ค. 2563

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 15 ก.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

เรียนต่อจีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

 

เรียนประเทศจีน

เรียนต่อจีน

เรียนภาษาที่จีน

%d bloggers like this: