เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปี ลดเหลือ 88,000 บาท/ปี เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปี

โควต้าพิเศษ ทุนส่วนลด เหลือ 88,000 บาท/ปี (ปกติ 116,500 บาท/ปี)

ด่วน สมัครกับ SummerJeen แถมเงินคืนจากรัฐบาลจีนให้ 5,000 หยวน

ปิดรับสมัคร 15 มิ.ย. 66

หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ประเทศจีน

เรียน กันยายน  2566 – มิถุนายน 2567

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 8 สัปดาห์หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

เรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ China Phamaceutical University

อยู่ใจกลางเมืองหนานจิง มีไฟล์ทบินตรงจาก กทม. อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ 2 ชม เท่านั้น

 

 

 

 

หลักสูตร เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ในมหาวิทยาลัย

China Pharmaceutical University

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 88,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

รวมค่าเรียน + ที่พัก 1 ปีแล้ว

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่า เรียนภาษาจีนที่หนานจิง 1 ปีการศึกษา ระหว่าง กันยายน – ธันวาคม 2566 และ มีนาคม – มิถุนายน 2567

-ค่าที่พักห้องคู่ ในหอพักอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยระหว่าง กันยายน 2566 – มิถุนายน 2567

-ฟรี เงินคืนจากรัฐบาลหนานจิง 5,000 หยวน รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนที่จีนโดยตรงประมาณเดือน ธ.ค. 66 (นักเรียนจะได้เงินคืนเข้าบัญชีธนาคารที่จีนเมื่อนักเรียนไปรายงานตัวเข้าเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเข้าเรียนจริงไม่ต่ำกว่า 70% ไม่ดูเกรด ไม่ดูคะแนน)

-ค่าใบสมัครเรียน

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ สมัครทุน

-ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

-ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

-ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

-ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 8 สัปดาห์หลังจากชำระมัดจำค่าโครงการครั้งที่ 1  ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,730 บาท (ชำระที่ศูนยวีซ่าจีนในประเทศไทย)

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

-ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

-ค่า มัดจำหอพัก 2,000 หยวน ได้คืนหลังเรียนจบ (ชำระเมื่อได้หนังสือยืนยันทุน เพื่อยืนยันรับทุนและจองหอพัก)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ห้องพัก เรียนภาษาจีนที่หนานจิง
หอพัก cpu

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

เรียนภาษาจีนที่หนานจิง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2566)
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน เรียนภาษาจีนที่หนานจิง >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร เรียนภาษาจีนที่หนานจิง ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 35,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 8 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 4,000 บาท ภายใน วันที่ 15 ก.ค. 2566

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 35,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 15 ก.ค. 66  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

เรียนต่อจีน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

 

ทุนเรียนภาษาจีน

เรียนประเทศจีน

เรียนต่อจีน

เรียนภาษาที่จีน