เรียนจีนราคาประหยัด ที่เมืองกว่างหยวน ประเทศจีน 1 ปี 34,000 บาท

ด่วน ทุนส่วนลด เรียนจีนราคาประหยัด ที่ประเทศจีน เมืองกว่างหยวน 1 ปี

ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย. 66 หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

โอกาสสำหรับ นักเรียนที่สนใจ เรียนจีนราคาประหยัด (มีเปิดระดับเริ่มต้นระดับเดียวเท่านั้น)

เริ่มเรียน ตุลาคม  2566 – มิถุนายน 2567

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลด เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องใช้ทุนคืน

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 


 

หลักสูตร เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน ในวิทยาลัย

Sichuan Vocational College of Information Technology

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 34,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

รวมค่าเรียน + ที่พัก 1 ปีแล้ว

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

-ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง ตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566 และ มีนาคม 2567 –  มิถุนายน 2567 

-ค่าหอพักห้อง 4-6 คน แบบมีห้องน้ำในตัวในมหาวิทยาลัย ระหว่าง ตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567

-ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

-ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 20,000 บาทภายใน 7 วัน

เรียนภาษาจีน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าวีซ่านักเรียนเข้าจีน 1,730 บาท

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าตรวจสุขภาพ 540 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

-ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ห้องพักสำหรับนักเรียนเรียนภาษาจีน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

 

เรียนต่อจีน
ภาพหอพักสำหรับ นศ ต่างชาติ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2566)
 • รูปขอวีซ่าจีน พื้นหลังสีขาว
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (สามารถส่งหลังจากได้จดหมายยืนยันได้ทุน ได้)
 • Bank Statement ของนักเรียน หรือ ผู้ปกครองก็ได้ อย่างน้อย 100,000 บาท
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Covid-19 ฉบับภาษาอังกฤษ หรือจีน
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  

ทุนเรียนจีน

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 15,000 บาท ตามในสัญญาตกลงสมัครทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 20,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่กำหนด  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) เตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า และนัดวันสแกนนิ้วที่ศูนย์ขอวีซ่าจีน

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้ 

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

ทุนเรียนภาษาจีน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
เรียนที่ประเทศจีน
กิจกรรมสำหรับ นศ ต่างชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนภาษาจีน

ทุนเรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีนที่จีน

ทุนเรียนจีน

%d bloggers like this: