เรียนจีนราคาประหยัด ที่เมืองกว่างหยวน ประเทศจีน 1 ปี 35,000 บาท

ด่วน ทุนส่วนลด เรียนจีนราคาประหยัด ที่ประเทศจีน เมืองกว่างหยวน 1 ปี

ปิดรับสมัคร 20 ก.ค. 65 หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

โอกาสสำหรับ นักเรียนที่สนใจ เรียนจีนราคาประหยัด (มีเปิดระดับเริ่มต้นระดับเดียวเท่านั้น)

เริ่มเรียน ตุลาคม  2565 – มิถุนายน 2566

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลด เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน แบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข ไม่ต้องใช้ทุนคืน

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน 

 

หลักสูตร เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน ในวิทยาลัย

Sichuan Vocational College of Information Technology

 

 

ค่าโครงการทั้งหมด 35,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

รวมค่าเรียน + ที่พัก 1 ปีแล้ว

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

-ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

-ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

-ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

-ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

-ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565 และ มีนาคม 2566 –  มิถุนายน 2566 (ถ้าประเทศจีนยังไม่เปิดประเทศ นร จะได้เรียนผ่านระบบออนไลน์)

-ค่าหอพักห้อง 6 คน แบบมีห้องน้ำในตัวในมหาวิทยาลัย ระหว่าง ตุลาคม 2565 – มิถุนายน 2566

-ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

-ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

เรียนภาษาจีน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าตรวจสุขภาพ 540 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

-ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

ห้องพักสำหรับนักเรียนเรียนภาษาจีน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2565)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน หรือ อังกฤษ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

 

เรียนต่อจีน
ภาพหอพักสำหรับ นศ ต่างชาติ

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565)
 • รูปขอวีซ่าจีน 
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (สามารถส่งหลังจากได้จดหมายยืนยันได้ทุน ได้)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ)  

ทุนเรียนจีน

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร เรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 15,000 บาท ภายใน วันที่ 26 ส.ค. 2565

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 20,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 26 ส.ค. 65  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้ (กรณีประเทศจีนเปิดให้นักเรียนเดินทางเข้าประเทศ)

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

ทุนเรียนภาษาจีน

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
เรียนที่ประเทศจีน
กิจกรรมสำหรับ นศ ต่างชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeenth

เรียนต่อประเทศจีน

ทุนเรียนภาษาจีน

ทุนเรียนภาษาจีน

เรียนภาษาจีนที่จีน

%d bloggers like this: