เดินทาง 5-24 มีนาคม 2560

โครงการนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง summerjeen และ มหาวิทยาลัย South china university of technology เมืองกวางโจว หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา จากทั่วโลก ได้มาเรียนรู้ภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน กับเพื่อนๆชาวต่างชาติทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น เกาหลี รัสเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม ฯลฯ 

ทาง Summerjeen คาดหวังที่จะให้นักเรียน นักศึกษาไทย ได้เรียนรู้ภาษา และ วัฒนธรรมจีน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์จากเพื่อนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งในด้านภาษาจีน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ทางเรามอบทุนส่วนลดพิเศษให้เฉพาะ นักเรียน นักศึกษาไทย เหลือเพียง 49,000 บาท

รับสมัครไม่เกิน 30 คนเท่านั้น ( สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบ )

ตารางเรียนและกิจกรรม

ค่าโครงการรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม - กวางโจวชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าที่พัก นักเรียน 2 คน/ห้อง ตลอดโครงการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ
 • ค่าเดินทางไปกลับ สนามบินกวางโจว-มหาวิทยาลัย
 • ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 12-35 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ Koy@summerjeen.com หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ 
 • 2.รออีเมลล์ติดต่อกลับ สรุปรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
 • 3.ชำระมัดจำค่าโครงการ 5,000 บาท
 • 4.ส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • 5.ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : Yakriannok

Email : Koy@summerjeen.com

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่