ทุนส่วนลดเรียนภาษา 1 เทอม + ป.ตรีอินเตอร์ที่ Jinzhou

 ทุนส่วนลดเรียนภาษา 4 เดือน + ป.ตรีอินเตอร์ 4 ปี

จ่ายครั้งแรก 82,000 บาท 

(รวมค่าเรียน ภาษา 4 เดือน + ป.ตรี ปีแรก แล้ว!)

 

ยังไม่รวม ค่าหอพักห้องคู่ 5,000 หยวน/ปี  (25,000 บาท)

ค่าเทอมป.ตรี ปี2-4  : 6,000 หยวน/ปี  (30,000 บาท)

(ปกติค่าเทอม 18,000 หยวน/ปี)

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที

รู้ผลทุนภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ

 

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีน 4 เดือน + ป.ตรี 4 ปี

ที่ Liaoning University of Technology

เมือง จินโจว ,มณฑล Liaoning

เมืองจินโจว อยู่ห่างจากปักกิ่ง 2 ชม. คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การฝึกภาษา

 

คณะที่เลือกเรียนได้

(1)  Electronic Information Engineering (ต้องเคยเรียนฟิสิกส์มาก่อน)

(2) Computer Science & Technology 

(3) International Economy & Trade

(4) Telecommunication Engineering (ต้องเคยเรียนฟิสิกส์มาก่อน)

 

ค่าใช้จ่ายครั้งแรก  82,000 บาท

 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม (มีนาคม – มิถุนายน 2562)

– ค่าเรียนป.ตรี ปีแรก หลักสูตรอินเตอร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ (กันยายน 2562 – มิถุนายน 2563)

– ค่าดำเนินการขอวีซ่า และ ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ ค่าสมัครเรียน

– ค่าลงทะเบียนเรียน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าหอพัก ห้องคู่ปีละ 5,000 หยวน / ห้องเดี่ยวปีละ 6,000 หยวน

– ค่าเรียนป.ตรี ปี2-4 ปีละ 6,000 หยวน (จากปกติ 18,000 หยวน/ปี)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

– ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน (ครั้งเดียว)

– ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 18 – 27 ปี

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

– จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

– เกรดเฉี่ย 2.0 ขึ้นไป ( GPA 2.0 )

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 

 

  • หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (แบบสี)
  • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
  • จดหมายรับรองประวัติอาชญากรรม ขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้ตอนไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยประเทศจีนต้นเดือนมีนาคม 2019)

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระค่าโครงการ 20,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ ดำเนินการสมัครทุนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร และ นักเรียนต้องชำระค่าโครงการส่วนที่เหลืออีก 62,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ 62,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุน ถือว่า นักเรียนสละสิทธิ์ และทางโครงการสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าโครงการให้ทุกกรณี

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนเต็มจำนวน 20,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าหอพัก 5,000 หยวน/ปี ที่ประเทศจีน

 

 

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

  • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
  • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

%d bloggers like this: