รีวิวจากน้องโครงการแบบมีสต๊าฟดูแล

น้องเนเน่

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องเนเน่

น้องแป้ง

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องแป้ง

น้องหมิว

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหมิว

น้องขวัญ

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องขวัญ

น้องพีซ

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องพีซ

น้องหยก

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหยก

น้องนิค

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องนิค

น้องสตางค์

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องสตางค์

น้องปลาย

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องปลาย

น้องดรีม

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องดรีม

น้องอาร์ม

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องอาร์ม

น้องหยก (รวินันท์)

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหยก (รวินันท์)

น้องมุก

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องมุก

น้องบุ๊ค

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องบุ๊ค

น้องเกรซ

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องเกรซ

น้องตอง

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องตอง

น้องมุกวลัย

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องมุกวลัย

น้องอิง

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องอิง

น้องหลิว

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหลิว

รีวิวจากน้องโครงการแบบอยู่เอง

น้องหมิว

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหมิว

น้องหยก

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องหยก

น้องดรีม

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องดรีม

น้องเตย

รีวิวประสบการณ์ไปเรียนซัมเมอร์ที่จีนกับ SummerJeen โดย น้องเตย

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่