ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Jilin , ประเทศจีน

 ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน ที่ จีหลิน 1 ปี

(สมัครก่อน 10 ธ.ค. 2562 )

 

เรียน มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2563

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

เมืองจีหลิน อยู่ใกล้ๆเมืองฮาร์บิ้น และ ฉางชุน อากาศเย็น และ หนาวมากในหน้าหนาว

 คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การเรียนภาษา

 

มีโควต้าเพียง 4 ที่เท่านั้น

ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที

รู้ผลทุนภายใน 4 สัปดาห์

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ

 

 

 

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปี

ที่ Jilin institute of Chemical Technology  

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ  65,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

 

 

ค่าโครงการ 65,000 บาท รวม

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ค่าลงทะเบียนเรียน 

– ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง มีนาคม 2563 –  มิถุนายน 2563 และ กันยายน 2563 – ธันวาคม 2563 

– ค่าหอพักห้องคู่ แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง มีนาคม 2563 – ธันวาคม 2563

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่รวมในค่าโครงการ

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าตรวจสุขภาพ 350 หยวน  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี  (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 500 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– ค่ามัดจำหอพัก 500 หยวน (ได้คืน เมื่อคืนห้องในสภาพเดิมหลังเรียนจบ)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท

 

บรรยากาศเมือง Jilin

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 18 – 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

 

 • หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
 • สัญญาตกลงการสมัคร ทุนเรียนภาษาจีน  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 17,500 บาท ภายใน วันที่ 30 ธ.ค. 2562

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 30 ธ.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : summerjeenth

โทร : 086-403-2730

 

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัย

%d bloggers like this: