เดินทาง 11-29 ตุลาคม 2560

โครงการเรียนภาษาจีน และ ทัศนศึกษา ฮาร์บิ้น ประเทศจีน ระยะสั้น จัดโดย SummerJeen  โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยครูแห่งฮาร์บิ้น ( Harbin Normal Unviersity ) 

 

โครงการนี้มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ได้ไปเรียนภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียนไปพร้อมๆกับการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ เรียนรู้การอยู่ในสังคม พบเพื่อนใหม่จากหลายจังหวัด ,หลายโรงเรียน, หลายเชื้อชาติ ,หลายภาษา และ หลายวัฒนธรรม

 

ในโครงการนักเรียนจะได้เรียนในวันจันทร์-ศุกร์ เป็นวิชาภาษาจีน 20 คาบ/อาทิตย์ และ วัฒนธรรมจีน 3 คาบ/อาทิตย์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ พี่เลี้ยงจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองฮาร์บิ้น

รับสมัครไม่เกิน 30 คนเท่านั้น สมัครก่อนได้ก่อน ไม่มีการสอบแข่งขันค่ะ

ตารางเรียนและกิจกรรม

ค่าโครงการรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม - ฮาร์บิ้น ชั้นประหยัด
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง
 • ค่าเรียนตลอดโครงการ
 • ค่าที่พัก นักเรียน 2 คน/ห้อง ตลอดโครงการ
 • ค่าอาหาร 3 มื้อตลอดโครงการ
 • ค่าเดินทางไปกลับ สนามบินฮาร์บิ้น-มหาวิทยาลัย
 • ค่าทัศนศึกษาตามรายการระบุ
 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 12-35 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1.กรอกใบสมัครแล้วส่งมาที่ Koy@summerjeen.com >>ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่<<
 • 2.รออีเมลล์ติดต่อกลับ สรุปรายละเอียดและค่าใช้จ่าย
 • 3.ชำระมัดจำค่าโครงการ 5,000 บาท
 • 4.ส่งเอกสารให้โครงการเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • 5.ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : Yakriannok

Email : Koy@summerjeen.com

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่