หลักสูตรภาษาจีนที่ Dalian Maritime University

เลือกเรียนได้ 3 สัปดาห์ – 1 ปี

Dalian Maritime University

เมือง ต้าเหลียน ประเทศจีน


คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (ไฟล์ PDF) ที่นี่

 

ถ้าไม่มีพื้นฐานภาษาจีน ต้องเดินทางไปวันที่  4 ก.ย. 62 

 

ถ้ามีพื้นฐานภาษาจีน สามารถเลือกวันเดินทางไปเองได้ระหว่างวันที่ 

-4 ก.ย.62 – 10 ม.ค. 63

 

 

รับ นร อายุ 18 ปีขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)

 

 

 

 

รายละเอียดการเรียน

นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาจีนที่มหาวิทยาลัย Dalian Maritime University ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษานานาชาติ ในห้องเรียนจะมี นักเรียนประมาณ 10-25 คน/ห้อง แบ่งเรียนตามระดับภาษาจีนของนักเรียนแต่ละคน

 

นักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนในช่วงเช้า วันจันทร์-ศุกร์ 20 ชม. /สัปดาห์ 

และมีกิจกรรมวัฒนธรรมในช่วงบ่าย 1-3 กิจกรรม/สัปดาห์ จัดโดยมหาวิทยาลัย

 

เช่น ทัศนศึกษารอบมหาวิทยาลัย ,เรียนการวาดภาพจีน,เรียนการผูกเชือกแบบจีน , เรียนการตัดกระดาษจีน , เรียนเขียนพู่กันจีน ฯลฯ 

 

 

รายละเอียดที่พัก

ค่าโครงการรวมค่าที่พักตลอดโครงการแล้ว นักเรียนจะได้พักในหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย มีให้เลือกแบบห้องเดี่ยว และ ห้องคู่  เดินทางไปเรียนสะดวก และ ปลอดภัย

 

 

ภายในห้องพัก มีเตียงนอน และ อุปกรณ์เครื่องนอน (ฟูก ผ้าปูเตียง หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม) ,แอร์, ฮีทเตอร์ ,ตู้เสื้อผ้า ,โต๊ะอ่านหนังสือ , เก้าอี้ ,ห้องน้ำส่วนตัว (เครื่องทำน้ำร้อน)

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

ค่าโครงการรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.-ต้าเหลียน ชั้นประหยัด สายการบิน China Southern หรือเทียบเท่า รวมโหลดกระเป๋าฟรี 23 กิโลกรัม 1 ใบ

 

ถ้าเลือกเดินทางไปวันที่  4 ก.ย. 62 จะมีพี่สต๊าฟคนไทย ร่วมเดินทางไปส่งด้วย 

 

ถ้าเลือกเดินทางไปวันอื่นๆ นักเรียนจะต้องเดินทางไปเอง เมื่อไปถึงสนามบินต้าเหลียน จะมีรถของมหาลัยมารอรับเพื่อไปส่งที่หอพักของมหาลัย 

 

ก่อนเดินทาง ทางโครงการจะมีคู่มือแนะนำการเตรียมตัวให้ค่ะ

 

 

ค่าโครงการ รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กทม.- ต้าเหลียน สายการบิน China Southern หรือเทียบเท่า รวมโหลดกระเป๋าฟรี 23 กิโลกรัม 1 ใบ

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1 ครั้ง

– ค่าสมัครเรียน

– ค่าเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนตลอดโครงการ

– ค่าที่พัก หอพักอินเตอร์ ห้องเดี่ยว/ห้องคู่ ตลอดโครงการ (ไม่รวมค่าไฟส่วนเกินจาก 100 unit)

– ค่ารถมารับที่สนามบินต้าเหลียน ไป หอพักในมหาวิทยาลัย

– ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

– ฟรี พี่สต๊าฟคนไทยไปส่ง , ช่วยดำเนินการเรื่องเช็คอินเข้าที่พัก และพาไปลงทะเบียนเรียน เมื่อเดินทางพร้อมสต๊าฟ ในวันที่  4 ก.ย. 62

– ฟรี ดำเนินการสมัครเรียน จองที่พัก และขอวีซ่า

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

 

 

ค่าโครงการ ไม่รวม

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร , ค่ามือถือ , ค่ารถเมล์ ฯลฯ

– ค่าหนังสือเรียน (ประมาณ 100-200 หยวน)

– ค่าทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัย (จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้)

– ค่าไฟ หอพักให้ฟรีห้องละ 100 UNIT /เดือน (เกินจากนี้ นร ชำระเพิ่มเองที่หอพักค่ะ)

– ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจาก 23 กิโลกรัม

– ค่ารถขากลับจากมหาวิทยาลัยไปสนามบินต้าเหลียน 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1) กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ >>คลิกที่นี่ค่ะ<<

2) รออีเมลล์ตอบกลับสรุปรายละเอียด และค่าใช้จ่าย 

3) ชำระมัดจำโครงการ 5,000 บาท 

4) ส่งเอกสารให้โครงการเพิ่อดำเนินการสมัครเรียน 

5) ชำระค่าเรียน และ ค่าหอพัก ก่อนเดินทาง 30 วัน

6) เดินทางไปเรียน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดอายุสูงสุด)

– ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนหรืออังกฤษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 

 

เอกสารที่ต้องส่งให้โครงการ 

– พาสปอร์ตตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน

– รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น เห็นคิ้ว-หน้า ชัด ห้ามใส่เสื้อสีขาว/สีอ่อน

– สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก 2 ชุด 

– สำเนาหน้าวีซ่าจีน 1 ชุด (ถ้าเคยมีวีซ่าจีน)

– แบบฟอร์มวีซ่าจีนหน้าสุดท้ายพร้อมลงลายมือชื่อ (ขอไฟล์จาก SummerJeen ค่ะ)

– สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด / สำเนาบัตร นักเรียนนักศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

  

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ (ไฟล์ PDF) ที่นี่