โปรเจค 211 คืออะไร คนสนใจเรียนต่อจีนควรรู้

ใครที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศจีนในระดับปริญญา ควรมาทำความรู้จักโปรเจค 211

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโปรเจค 211 ของประเทศจีน

เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี 1996 ประเทศจีนมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา ประมาณ 1,700 แห่งทั่วประเทศ ทางรัฐบาลจีนจึงมีแผนที่จะคัดเลือกมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพมาพัฒนาและต่อยอดโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตทักษะสูงมืออาชีพ เพื่อมาช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศจีนในอนาคต

เมื่อโปรเจคนี้ได้เริ่มขึ้น ทางรัฐบาลจีนได้คัดเลือกมหาวิทยาลัยจากข้อมูลสถิติ บุคลากร ผลงาน และ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ผ่านตามเกณฑ์คัดเลือกที่ตั้งไว้ โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโปรเจคนี้ได้ทั้งหมด 100 แห่ง ซึ่งนับเป็นเพียงประมาณ 6 % ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

รัฐบาลจีนได้ลงทุนในโปรเจคนี้ไปมากกว่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้มีการพัฒนา และมีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ของประเทศจีน ออกมามากมาย  ทำให้ประเทศจีนมีมาตรฐานล้ำหน้าประเทศอื่นๆ อย่างรวดเร็ว

โปรเจค 211 ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จากการที่มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ ประเทศจีนมีศักยภาพที่จะผลิตแรงงานมืออาชีพคุณภาพสูง มาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง  

เนื่องจากโปรเจคนี้ได้เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 21 และมีมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าร่วมโปรเจคนี้ทั้งหมด 100 แห่ง จึงกลายมาเป็นชื่อโปรเจค 211 นั่นเอง แต่ว่าในภายหลังได้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโปรเจคนี้เพิ่มมาอีก 12 แห่ง รวมเป็นทั้งหมด 112 แห่งตามรายชื่อด้านล่างนี้

1. Peking University
2. Renmin University of China
3. Tsinghua University
4. Beijing Jiao Tong University
5. Beijing University of Technology
6. Beihang University
7. Beijing Institute of Technology
8. University of Science and Technology Beijing
9. Beijing University of Chemical Technology
10. Beijing University of Posts and Telecommunications
11. China Agricultural University
12. Beijing Forestry University
13. Beijing University of Chinese Medicine
14. Beijing Normal University
15. Beijing Foreign Studies University
16. Communication University of China
17. Central University of Finance and Economic
18. University of International Business and Economics
19. Beijing Sport University
20. Central Conservatory of Music
21. Minzu University of China
22. China University of Political Science and Law
23. North China Electric Power University
24. Nankai University
25. Tianjin University
26. Tianjin Medical University
27. Hebei University of Technology
28. Taiyuan University of Technology
29. Inner Mongolia University
30. Liaoning University
31. Dalian University of Technology
32. Northeastern University
33. Dalian Maritime University
34. Jilin University
35. Yanbian University
36. Northeast Normal University
37. Harbin Institute of Technology
38. Harbin Engineering University
39. Northeast Agricultural University
40. Northeast Forestry University
41. Fudan University
42. Tongji University
43. Shanghai Jiao Tong University
44. East China University of Science and Technology
45. Donghua University
46. East China Normal University
47. Shanghai International Studies University
48. Shanghai University of Finance and Economics
49. Shanghai University
50. Second Military Medical University
51. Nanjing University
52. Soochow University
53. Southeast University
54. Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
55. Nanjing University of Science and Technology
56. China University of Mining and Technology
57. Hohai University
58. Jiangnan University
59. Nanjing Agricultural University
60. China Pharmaceutical University
61. Nanjing Normal University
62. Zhejiang University
63. Anhui University
64. University of Science and Technology of China
65. Hefei University of Technology
66. Xiamen University
67. Fuzhou University
68. Nanchang University
69. Shandong University
70. Ocean University of China
71. China University of Petroleum
72. Zhengzhou University
73. Wuhan University
74. Huazhong University of Science and Technology
75. China University of Geosciences
76. Wuhan University of Technology
77. Huazhong Agricultural University
78. Huazhong Normal University
79. Zhongnan University of Economics and Law
80. Hunan University
81. Central South University
82. Hunan Normal University
83. National University of Defense Technology
84. Sun Yat-sen University
85. Jinan University
86. South China Normal University
87. South China University of Technology
88. Guangxi University
89. Hainan University
90. Sichuan University
91. Chongqing University
92. Southwest Jiao Tong University
93. University of Electronic Science and Technology of China
94. Sichuan Agricultural University
95. Southwest University
96. Southwestern University of Finance and Economics
97. Guizhou University
98. Yunnan University
99. Xizang University
100. Northwest University
101. Xian Jiao Tong University
102. Northwestern Polytechnical University
103. Xidian University
104. Changan University
105. Northwest A&F University
106. Shaanxi Normal University
107. Fourth Military Medical University
108. Lanzhou University
109. Qinghai University
110. Ningxia University
111. Xinjiang University
112. Shihezi University