ทุนส่วนลด เรียนภาษา 4 เดือน​+ ป.โท 2-3 ปี

ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ เปิ้งปู้ 1 เทอม (4 เดือน) + ป.โท 2-3 ปี

คณะ International Business (ภาคภาษาจีน)

สำหรับ นักเรียนที่มี HSK 4 แล้วเท่านั้น

 

หลังจากเรียนภาษาจีนแล้ว 1 เทอม และสอบผ่าน HSK 5 นร จะได้รับทุนฟรีค่าที่พักช่วงเรียน ป.โท ต่อ ! 

กรณี เรียน 1 เทอมแล้ว สอบไม่ผ่าน HSK 5 จ่ายเพิ่มเฉพาะค่าหอ 4000 หยวน/ปี

 

เรียนภาษาจีน มีนาคม 2563 – มิถุนายน 2563

จากนั้น เรียน ป.โทต่อีก 2-3 ปี เริ่มเรียน กันยายน 2563

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากสมัคร

 

ทุนส่วนลดแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เอกสารครบ ผ่านเกณฑ์ ได้ทุนทันที

 

 

หลักสูตรในมหาวิทยาลัย Anhui University of Finance and Economics

เมืองเปิ้งปู้ ประเทศจีน

 

ค่าโครงการทั้งหมด 79,000 บาท

(จากปกติ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4xx,xxx บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ค่าเรียนภาษาจีนระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

– ค่าหอพักห้อง 4 คน แบบมีห้องน้ำในตัว ระหว่าง 1 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ฟรีค่าน้ำค่าไฟ

– ค่าเรียนปริญญาโท คณะ International Business (ภาคภาษาจีน) 2-3 ปี เริ่มเรียน กันยายน 2563

– ฟรี รถจากสนามบินเหอเฟย์ ส่งที่มหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนด 

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics
ภาพโดยรอบมหาวิทยาลัย Anhui University of finance and Economics

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับประมาณ 7,000-10,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 400 หยวน/4 เดือน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

– หากต้องการปรับเป็นพักห้องคู่ เพิ่มเงิน 1600 หยวน / 4 เดือน ( ห้องมีจำนวนจำกัด หากต้องการพักห้องคู่กรุณาแจ้งและชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุนค่ะ) 

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,000 – 2,500 หยวน/เดือน

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

 

หอพักใน Anhui University of Finance and economics
หอพักใน Anhui University of Finance and economics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ 4 เกิน 180 คะแนน กรณียังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน หากต้องการเรียน ป.โท ภาคภาษาจีน แนะนำให้เรียนภาษาจีนก่อนอย่างน้อย 1 ปี
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน (ต้องขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2563)
 • รูปขอวีซ่าจีน 4 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (แบบสแกนสี ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 6 สัปดาห์

นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 10,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากทราบผลทุน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย  ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยเดินทางไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID :  summerjeenth

 

%d bloggers like this: