ทุนเรียนฟรี ป.ตรี 4 ปี ที่หนานจิง ทั้งภาคจีน และ อังกฤษ

ทุนเรียนฟรี ป.ตรี อินเตอร์ หรือ ภาคภาษาจีน 4 ปี

เมื่อสมัครเรียนภาษาจีน 1 เทอมก่อน (96,000 บาท)

 

(ปิดรับสมัคร 30 ธ.ค. 62)

หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

เรียนในมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University

เมืองหนานจิง ประเทศจีน

 

ป.ตรี ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

คณะ International Economics and trade 

 

ป.ตรี ภาคภาษาจีน (ต้องมีผลสอบ HSK ระดับ4 > 180 คะแนนขึ้นไป) 

คณะ International Economics and trade 

คณะ Business management

คณะ Marketing 

คณะ Economics

คณะ Pharmacy

คณะ Traditional ChinesePharmacy 

คณะ Biotechnology

 

 

รู้ผลทุนใน 8 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร

 

ค่าโครงการ 96,000 บาท

(รวมค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม + หอพัก 1 เทอม

ฟรีค่าเรียน 4 ปี  ช่วงเรียนป.ตรีจ่ายเฉพาะค่าหอพัก 36,000 บาท/ปี)

ปกติค่าเรียนป.ตรี ปีละ 95,000 บาท

 

 

 

ค่าโครงการ  96,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใบสมัครเรียน

ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอมระหว่าง มีนาคม – มิถุนายน 2563

ค่าหอพัก ห้องคู่ 1 เทอมระหว่าง มีนาคม – มิถุนายน 2563

ทุนฟรีค่าเรียนปริญญาตรี 4 ปี 

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนครั้งแรก

– ค่ามัดจำยืนยันรับทุน 2,000 หยวน (ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำเงิน 2,000 หยวนนี้ มาหักค่าหอพัก ป.ตรี ปี 2 ได้)

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน

– ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

– ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 8 สัปดาห์  หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าหอพักห้องคู่ ช่วงเรียน ป.ตรี 7,200 หยวน/ปี

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

– ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน

– ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-24 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563 )
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • กรณีสมัครหลักสูตร ป.ตรีภาคภาษาอังกฤษ ต้องมี ประกาศนียบัตรว่าเคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษนอกเหนือจากในโรงเรียน หรือ ประกาศนียบัตรว่าเคยเข้าร่วมแข่งขันที่เกียวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ ผลสอบ ielts 5.5 หรือเทียบเท่า
 • กรณีสมัครหลักสูตร ป.ตรีภาคภาษาจีน ต้องมีผลสอบ HSK 4 ที่มากกว่า 180 คะแนนขึ้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำหรับสมัครป.ตรี ภาคภาษาอังกฤษ ใช้ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาอังกฤษ
 • สำหรับสมัครป.ตรี ภาคภาษาจีน ใช้ผลสอบ HSK ระดับ 4 ที่มากกว่า 180 คะแนนขึ้นไป
 • สัญญาตกลงยืนยันสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
 • หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม (ขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งทีหลังได้ ภายในวันที่ 10 ม.ค. 63 หลังจากได้รับหนังสือตอบรับทุน)

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 8 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 37,700 บาท ภายในวันที่ 10 ม.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID :  SummerJeenth

โทร : 086-403-2730

 

รับข่าวโครงการ,ทุน,โปรโมชั่น ผ่าน LINE ฟรี คลิกที่นี่
%d bloggers like this: