ทุนเรียนจีน ป.ตรีอินเตอร์ 4 ปี ที่หนานจิง ภาคภาษาอังกฤษ

ทุนเรียนจีน ป.ตรีอินเตอร์  ภาคภาษาอังกฤษ 4 ปี (ฟรีค่าเรียนตลอดหลักสูตร)

 

(ปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 63)

หรือปิดรับทันทีเมื่อโควต้าเต็ม

 

ทุนเรียนจีน ป.ตรีอินเตอร์ ในมหาวิทยาลัย China Pharmaceutical University

เมืองหนานจิง ประเทศจีน

 

ป.ตรี ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

คณะ International Economics and trade

คณะ Pharmacy

 

 

ทุนเรียนป.ตรีอินเตอร์

 

รู้ผลทุนใน 12 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร

 

ค่าโครงการ 39,000 บาท

ฟรีค่าเรียน 4 ปี  ช่วงเรียนป.ตรีจ่ายเฉพาะค่าหอพัก 7800 หยวน/ปี

ปกติค่าเรียนป.ตรี อินเตอร์ปีละ 95,000 บาท

 

 

 

ค่าโครงการ  39,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และค่าใบสมัครเรียน Application ของมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่า นักเรียนจะได้รับใบยืนยันรับทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าดำเนินการส่งเอกสาร ระหว่างประเทศไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าเอกสาร JW202 เพื่อใช้ขอวีซ่า นักเรียนเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการขอวีซ่านักเรียน และ ค่าวีซ่านักเรียนครั้งแรก

– ฟรี ค่าเรียนปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ ชั้นปีการศึกษาที่ 1-4 

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืดโครงการ SummerJeen

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 12 สัปดาห์  หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประมาณ 7,000-20,000 บาท

– ค่ามัดจำยืนยันทุน และจองหอพัก 2,000 หยวน (ชำระภายใน 5 วันหลังจากได้จดหมายรับทุน และ นร จะได้คืนเป็นส่วนลดค่าหอพักในการเรียนปีที่สอง)

– ค่าหอพักห้องคู่ 7,800 หยวน/ปี 

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี 

– ค่าตรวจสุขภาพ 800 หยวน  

– ค่า Residence Permit 400 หยวน/ปี  

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน

– ค่าหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน 300-800 หยวน/ปี (นักเรียนชำระเองที่มหาวิทยาลัยโดยตรง)

* * 1  หยวน ประมาณ 4.5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563 )
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ Toeic 450 หรือ ielts 5.0 หรือ Toefl 60 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2563)
 • รูปถ่ายขอวีซ่า
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ Toeic 450 หรือ ielts 5.0 หรือ Toefl 60
 • สัญญาตกลงยืนยันสมัคร ทุนเรียนจีน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.ใดก็ได้ค่ะ) 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัคร ทุนเรียนจีน ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 12 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับยืนยันทุนแล้ว นร จะต้องชำระมัดจำยืนยันรับทุน 2,000 หยวน ให้ มหาวิทยาลัยภายใน 5 วัน

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 14,000 บาท ภายในวันที่ 3 ก.ค. 63  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID :  SummerJeenth

โทร : 086-403-2730

 

ทุนเรียนจีน

เรียนป.ตรีที่จีน ทุนเรียนป.ตรี เรียนต่อจีน

%d bloggers like this: