ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี + ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรภาษาจีนที่เมือง Hefei

 xx ปิดรับสมัครแล้วค่ะ xx

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี + ป.ตรี 4 ปี หลักสูตรภาษาจีนที่เมือง Hefei ประเทศจีน

เริ่มเรียน กันยายน 2562

ค่าโครงการ 49,000 บาท

(ฟรี ค่าเรียน + ฟรีหอพัก ตลอด 5 ปี)

รับสมัคร นักเรียนอายุ 18-24 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

 

คณะที่เปิดรับสมัครทุน

 • Civil Engineering 
 • Marketing
 • E-business
 • Business Management
 • Accounting
 • International Trade
 • Environmental Engineering
 • Computer Science

 

พิเศษ นร ที่ คะแนนอยู่ Top 20% ของห้อง

จะได้เงินเดือนจากมหาวิทยาลัย 1000-2500 หยวน/ เดือนด้วย 

ค่าโครงการ 49,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

 • ค่าใบสมัครเรียน
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
 • ค่าดำเนินการสมัครเรียน
 • ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน
 • ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย
 • ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน
 • ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย
 • ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน
 • ฟรี เสื้อยืด SummerJeen
 • นักเรียนจะได้ทุนฟรีค่าเรียน ค่าที่พักตลอด 5 ปี (กรณี นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม หรือทำผิดกฏระเบียบ ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที)

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-24 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2562 )
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ยม.ปลาย 2.5 ขึ้นไป 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สัญญาตกลงยืนยันสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
 • หนังสือรับรองว่าไม่มีประวัติอาชญากรรม (ขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งทีหลังได้ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62 หลังจากได้รับหนังสือตอบรับทุน)

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 8 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 25,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน และ โครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 10,000 บาท

กรณี นักเรียนไม่ส่งหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม และ ชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 24,000 บาท ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนค่าหอพัก , ค่าประกันสุขภาพ ,ค่าตรวจสุขภาพ , ค่า Residence Permit ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

%d bloggers like this: