ทุนเรียนจีนป.โท พร้อมเงินเดือน ที่ เมืองหูโจว

ทุนเรียนจีนป.โท ฟรีค่าเรียน + ค่าที่พัก + เงินเดือน 1000 หยวน

หลักสูตร ป.โท 3 ปี (หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

Huzhou University ,เมืองหูโจว ประเทศจีน

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ ดูทุนอื่นๆได้ที่หน้าเว็บ www.summerjeen.com

 

ทุนเรียนจีนป.โท เริ่มเรียน กันยายน  2562 

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

 

มีโควต้าจำกัด สมัครก่อนได้ก่อน

ทราบผลทุนภายใน 8 สัปดาห์

 

ทุนแบบให้เปล่า ไม่มีเงื่อนไข

เรียนที่มหาวิทยาลัย Huzhou University

อยู่เมือง หูโจว มณฑลเจ้อเจียง

ห่างจาก เมืองหังโจวเพียง 2 ชม เท่านั้น

 

 

 

หลักสูตรป.โทในมหาวิทยาลัย

Huzhou University เมืองหูโจว

 

ค่าโครงการทั้งหมด 65,000 บาท/ 3 ปีการศึกษา

ฟรีค่าเรียน + ค่าที่พัก + เงินเดือน 1000 หยวน

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใบสมัครเรียน

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน

– ฟรี ค่าเรียนหลักสูตรปริญญาโท(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)ตามคณะที่เลือก ระยะเวลา 3 ปี

– ฟรี ค่าที่พักแบบห้องคู่ ในมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 3 ปี

– ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

– ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

– กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 8 สัปดาห์หลังจากชำระค่าโครงการส่วนแรก  ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาทภายใน 7 วัน

-ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทย จากบริษัทฯ ช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย ตามวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)

-ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

-ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน

-ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน เช่น ค่าอาหาร ค่าครองชีพ ค่าน้ำค่าไฟ ค่าหนังสือเรียนฯลฯ

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

คณะที่เปิดให้สมัครทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2562)
 • จบการศึกษาขั้นต่ำป.ตรี หรือเทียบเท่า
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ต้องมีผลสอบระดับภาษาอังกฤษ IETLS 5.5 หรือเทียบเท่า หรือ หากเคยเรียนป.ตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษมาก่อนสามารถใช้หนังสือรับรองแทนได้ 
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน 5 ใบ
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษออกโดยสถานศึกษาเท่านั้น)
 • คะแนน IELTS 5.5 หรือเทียบเท่า
 • สัญญาตกลงการสมัครทุน >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม ขอจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ขอหลังจากได้รับจดหมายยืนยันทุน และถือไปประเทศจีน ณ วันรายงานตัว ต้นเดือน กันยายน 2562 กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้ว แต่นักเรียนมีประวัติอาชญากรรม ทางมหาวิทยาลัยจะยกเลิกการให้ทุน)

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 25,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 8 สัปดาห์

เมื่อทราบผลทุนแล้ว นร จะต้องชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 40,000 บาท ภายใน วันที่ 30 ก.ค. 2562

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียนเต็มจำนวน 25,000 บาท

 

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สองภายในวันที่ 30 ก.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย 

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีพี่สต๊าฟคนไทยรอรับที่สนามบินปลายทาง เพื่อไปส่งถึงมหาวิทยาลัยและช่วยดำเนินการรายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 086-403-2730

Line ID : summerjeen หรือ summerjeenth

 

%d bloggers like this: