ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีน 1 ปีที่ Jining , ประเทศจีน

 ทุนส่วนลดเรียนภาษาจีนที่ จี๋หนิง 1 ปี

(ปิดรับ 28 ธ.ค. 2561 )

 

เรียน มีนาคม 2562 – มกราคม 2563

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

เมืองจี๋หนิง เป็นเมืองบ้านเกิดของท่านขงจื้อ คนไทยน้อยมาก เหมาะแก่การเรียนภาษา

 

โควต้าจำนวนจำกัด

ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ เอกสารครบ และ ผ่านเกณฑ์รับทุนทันที

รู้ผลทุนภายใน 4 สัปดาห์หลังจากสมัคร

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์หลังจากเรียนจบ

 

 

 

หลักสูตรภาษาจีน 1 ปี

ที่ SHANDONG POLYTECHNIC COLLEGE

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  57,000 บาท/ 1 ปีการศึกษา

 

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเรียนภาษาจีน 1 ปีการศึกษา (มีนาคม  2562 – มกราคม 2563)

– ค่าหอพักอินเตอร์ในมหาวิทยาลัย แบบห้องคู่ตั้งแต่ มีนาคม  2562 – มกราคม 2563

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน และ ค่าสมัครเรียน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ฟรี เจ้าหน้าที่คนไทยร่วมเดินทางไปส่งที่ประเทศจีนและช่วยเรื่องลงทะเบียนเรียน

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน

 

 

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี

– ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน

– ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน/เดือน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

– อายุ 18 – 27 ปี

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง

– จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า

– เกรดเฉี่ย 2.6 ขึ้นไป ( GPA 2.6 )

– กรณีมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (GPA 3.00) และมีหลักฐานผลงานด้าน ภาษา ศิลปะ หรือ ดนตรี จะได้รับพิจารณาส่วนลดเพิ่มอีก 2,000 หยวน ( ประมาณ 10,000 บาท )

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

 

  • หน้าพาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 มีนาคม 2562)
  • ทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ) 
  • จดหมายรับประกันนักเรียนลงลายมือชื่อโดยผู้ปครอง  และ สัญญาตกลงการสมัครทุนลงลายมือชื่อโดยนักเรียน  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระค่าโครงการ 29,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ ดำเนินการสมัครทุนให้และจะแจ้งผลทุนให้ทราบภายใน 4 สัปดาห์

 

หลังจากที่ทราบผลทุนแล้ว นักเรียนจะต้องชำระมัดจำค่าหอพัก 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) ซึ่งนักเรียนจะได้ค่ามัดจำคืนจากมหาวิทยาลัยเมื่อนักเรียนเรียนจบ และคืนห้องให้มหาวิทยาลัยในสภาพเดิม

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนเต็มจำนวน 29,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินค่าโครงการให้นักเรียนในทุกกรณี

 

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยและชำระค่าใช้ส่วนที่เหลือ 28,000 บาท ที่ประเทศจีน

(หากเดินทางในวันที่กำหนดจะมีเจ้าหน้าที่คนไทยช่วยดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และ ลงทะเบียนเข้าหอพักมหาวิทยาลัย แต่ ไม่ได้อยู่ดูแลนักเรียนที่ประเทศจีน ( กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายในเดือนมกราคม 2562 , หากเลือกวันเดินทางอื่นๆ นักเรียนจะต้องดำเนินการรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเอง)

 

 

เงื่อนไขการรับทุน

  • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย
  • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Line ID : summerjeen

โทร : 086-403-2730

%d bloggers like this: