ทุนเรียนอินเตอร์ ฟรีค่าเรียน + หอพัก ป.ตรี/ป.โท ที่เฉิงตู

 

ทุนเรียนอินเตอร์ ป.ตรี  4 ปี / ป.โท 3 ปี

 

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

ดูรายละเอียดทุนอื่นๆได้ที่ www.summerjeen.com

 

มหาวิทยาลัย Southwest Petroleum University 

เมืองเฉิงตู ประเทศจีน

 

ป.ตรี ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  

– International  trade (โควต้าเต็มแล้ว)

– Computer Science and Technology

– Petroleum Engineering

– Material Science and Technology

– Chemical Engineering and Technology

– Mechanical Engineering

– Civil Engineering

– Software Engineering

 

ป.โท ภาคอินเตอร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษ

– Business Administration (โควต้าเต็มแล้ว)

 

 

 

(ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน)

รู้ผลทุนใน 3 สัปดาห์ หลังจากดำเนินการสมัคร

 

ค่าโครงการ 67,000 บาท

(ฟรีค่าเรียน + ค่าหอพักห้องคู่ ตลอด 3-4 ปี )

ปกติค่าเรียนป.ตรีหลักสูตรอินเตอร์ ปีละ 95,000 บาท

 

 

ค่าโครงการ 67,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าใบสมัครเรียน

– ฟรี ค่าเรียนป.ตรีภาคภาษาอังกฤษ 4 ปีการศึกษา  หรือ ค่าเรียน ป.โทภาคภาษาอังกฤษ 3 ปีการศึกษา ตามคณะที่นักเรียนเลือกด้านบน

– ฟรี ค่าที่พักห้องคู่ ในหอพักของมหาวิทยาลัย 3-4 ปีการศึกษา

– ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนครั้งแรก

– ค่าดำเนินการสมัครเรียน

– ค่าเอกสารสำหรับขอวีซ่านักเรียนประเทศจีน

– ค่าดำเนินการสมัครทุนทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้ใบตอบรับยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย

– ค่าส่งเอกสารไทย-จีนทุกครั้ง

– ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปประเทศจีน

– ติดตามผลทุนอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

– ฟรี ประชุมปฐมนิเทศน์แนะนำการเตรียมตัวก่อนไปเรียน

– ฟรี เสื้อยืด SummerJeen

– กรณี นักเรียนไม่ได้รับใบยืนยันทุนจากมหาวิทยาลัย ภายใน 3 สัปดาห์  หลังจากชำระค่าโครงการครั้งที่ 1 ทางบริษัทฯ จะคืนเงินให้นักเรียนเต็มจำนวน 35,000 บาทภายใน 7 วัน

– ฟรีเจ้าหน้าที่คนไทย ช่วยดำเนินการเช็คอินเข้าหอพัก และ รายงานตัวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในวันที่กำหนด (จะแจ้งวันให้ทราบภายในเดือน กรกฎาคม 2562)

 

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ประมาณ 7,000-20,000 บาท)
 • ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน/ปี
 • ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศจีน 450 หยวน
 • ค่า Residence Permit 800 หยวน/ปี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศจีน (ประมาณ 1,500 – 2,500 หยวน)

* * 1  หยวน ประมาณ 5 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ( สมัครป.ตรี ) ชาย/หญิง อายุ 18-24 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2562 )
 • ( สมัครป.โท ) ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 ก.ย. 2562 )
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน
 • ไม่เคยทำผิดกฏหมายทั้งในประเทศไทย หรือ จีนมาก่อน
 • ( สมัครป.ตรี )จบการศึกษาขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • ( สมัครป.โท )จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

 • พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือมากกว่า  1 ปี (นับจากวันที่ 1 กันยายน 2562)
 • รูปขอวีซ่าจีน
 • สำเนาทรานสคริปการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • ประกาศนียบัตร เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ เช่น เคยเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่อื่นๆนอกห้องเรียน / เคยเข้าร่วมแข่งขันเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ / ผลสอบภาษาอังกฤษ IELST,Toefl,Toeic
 • สัญญาตกลงยืนยันสมัครทุน  ป.ตรี >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  ป.โท >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่
 • ผลตรวจสุขภาพ  >> DOWNLOAD ฟอร์มที่นี่  (นักเรียนสามารถนำฟอร์มนี้ไปตรวจสุขภาพที่รพ.รัฐบาลใดก็ได้ค่ะ)  
 • หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (หลังจากได้รับใบยืนยันทุนให้นำไปขอหนังสือรับรองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยื่นให้โครงการภายใน 25 ก.ค. 62)

 

ขั้นตอนการสมัคร

(1) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่>>คลิก

(2) รออีเมลล์ตอบกลับเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมด

(3) ชำระมัดจำ 35,000 บาท เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ

(4) ทางโครงการ จะดำเนินการสมัครเรียนให้และจะแจ้งผลให้ทราบภายใน 3 สัปดาห์

 

 

กรณี นักเรียนไม่ได้รับทุน ทางโครงการคืนเงินมัดจำให้นักเรียน 35,000 บาท

กรณี นักเรียนได้รับทุน แต่สละสิทธิ์ไม่รับทุน ทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณี นักเรียนไม่ชำระค่าโครงการส่วนที่สอง 32,000 บาท ภายในวันที่ 19 ก.ค. 62  ทางโครงการจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ไม่รับทุน และทางโครงการไม่คืนเงินมัดจำให้นักเรียนในทุกกรณี

 

กรณีนักเรียนได้รับทุนแล้วปฏิเสธการรับทุน ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับพิจารณาการสมัครทุนอื่นๆของโครงการเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

(5) ส่งเอกสารและพาสปอร์ตให้โครงการเพื่อดำเนินการขอวีซ่า 

(6) นักเรียน จองตั๋วเครื่องบินเอง หรือ ให้โครงการจองตั๋วเครื่องบินให้

(7) เดินทางไปรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย และชำระค่าใช้จ่ายส่วนค่าประกันสุขภาพ ,ค่าตรวจสุขภาพ , ค่า Residence Permit ที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

เงื่อนไขการรับทุน

 • ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันธ์ใดๆกับทางโครงการ และ มหาวิทยาลัย 
 • ระหว่างเรียน นักเรียนจะต้องสอบผ่านทุกวิชาบังคับของคณะที่นักเรียนลงเรียน หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที
 • นักเรียนจะต้องประพฤติตนอยู่ในกฏหมายประเทศจีน และ กฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
 • หากนักเรียนฝ่าฝืนกฏ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนทันที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Line ID : summerjeen หรือ summerjeenth

โทร : 086-403-2730

 

พี่สต๊าฟSummerJeen พา นร ลงทะเบียนกลุ่มแรกที่มหาวิทยาลัย
%d bloggers like this: